Kalendarz wydarzeń

  • Dni Seniora na Żoliborzu

    Zarząd i Rada Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zapraszają na wydarzenia z okazji Dni Seniora