Kalendarz wydarzeń

  • Dni Seniora na Żoliborzu

    Zarząd i Rada Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zapraszają na wydarzenia z okazji Dni Seniora

  • Złożenie kwiatów w 34 rocznicę śmierci pisarza Igora Newerlego

    Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza na uroczyste złożenie kwiatów w 34 rocznicę śmierci pisarza Igora Newerlego pod kamieniem upamiętniającym na skwerze jego imienia. Igor Newerly – pisarz, dziennikarz, wychowawca młodzieży, żoliborzanin - jest z inicjatywy Stowarzyszenia Żoliborzan patronem skweru na ul. Krechowieckiej (szeroki pas zieleni między Placem Lelewela a ul. Juliusza Słowackiego). O zasługach patrona informuje tablica MSI, która kilka dni temu została...