Zaproszenie do składania ofert: „Prowadzenie usługi edukacyjnej w zakresie HIV/AIDS w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”