Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Wydarzenie

  Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zapraszają na XIII Grand Prix Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Żoliborz Korespondencyjne Mistrzostwa Polski

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 13 grudnia 2023 r. (środa) Godz. 16:55 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie projektu Stanowiska Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Marii Kownackiej. Zakończenie posiedzenia. Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury /-/ Wiktor Jasionowski

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 grudnia 2023 r. (czwartek) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Dyskusja nad przesłanymi przez kontrolowanego uwagami i poprawkami. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy pod kątem realizacji umów z podmiotami...

 • Artykuł

  Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji w dniu 29 grudnia 2023r. kasy Urzędu będą czynne tylko do godziny 10.00. Po godz. 10.00 opłat można będzie dokonywać wyłącznie na poczcie lub w banku.Transakcje kartami płatniczymi realizowane będądo 21 grudnia 2023 rokuZa utrudnienia przepraszamy

 • Artykuł

  Warszawa, dnia 6.12.2023 r. Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: LI Sesję Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Posiedzenie odbędzie się dnia 13 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz w sali nr 328 w trybie stacjonarnym. Porządek obrad: ...