Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

Wyświetlam wyniki dla tagu: aktualności samorządowe
 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 13 grudnia 2023 r. (środa) Godz. 16:55 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie projektu Stanowiska Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Marii Kownackiej. Zakończenie posiedzenia. Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury /-/ Wiktor Jasionowski

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 grudnia 2023 r. (czwartek) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Dyskusja nad przesłanymi przez kontrolowanego uwagami i poprawkami. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy pod kątem realizacji umów z podmiotami...

 • Artykuł

  Warszawa, dnia 6.12.2023 r. Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: LI Sesję Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Posiedzenie odbędzie się dnia 13 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz w sali nr 328 w trybie stacjonarnym. Porządek obrad: ...

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 12 grudnia 2023 r. Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328. Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2023 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą...

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328. Przyjęcie porządku obrad. Informacja na temat polityki nazewniczej m.st. Warszawy. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania obiektowi miejskiemu imienia Krzysztofa Michalskiego (skwer po południowo-wschodniej stronie Placu Lelewela) – opinia komisji. Sprawy różne, wolne wnioski. ...