Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

Wyświetlam wyniki dla tagu: aktualności samorządowe
 • Artykuł

  Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję

 • Artykuł

  Porządek obrad posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu w dniu 25.01.2023r. (środa) o godz. 18:00 sala konferencyjna nr 328, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz Przyjęcie porządku obrad. Analiza wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi oraz skutki regulacji płac. Analiza wynagrodzeń nauczycieli w roku 2022. Analiza budżetu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w roku szkolnym 2022/2023 w zakresie wydatków oświatowych. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca...

 • Artykuł

  Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 24 stycznia 2023 r., godz. 18.00, sala 328 wUrząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8. 1.Przyjęcie porządku obrad. 2.Omówienie sytuacji bezpieczeństwa na terenie Żoliborza. 3.Plan remontów ulic na terenie dzielnicy. 4.Stan boisk szkolnych i omówienie ewentualnych remontów. 5.Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Budżetu /- Joanna Tucholska -/ Zaproszeni goście: Pan Paweł Michalec - Burmistrz...

 • Artykuł

  Porządek obrad posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 23 stycznia 2023 r., godz. 18:00 s. 328 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8. Przyjęcie porządku obrad. Plan pracy komisji w obszarze kultury na rok 2023. Zakończenie posiedzenia. Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury /-/ Wiktor Jasionowski

 • Artykuł

  Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizji w dniu 19 stycznia 2023 r., godz. 18:00 s.301 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Omówienie oraz przyjęcie „Sprawozdania rocznego z pracy Komisji Rewizyjnej m.st. Warszawy za rok 2022”. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /-/Grzegorz Hlebowicz