Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

Wyświetlam wyniki dla tagu: aktualności samorządowe
 • Artykuł

  PROJEKT PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 4 lipca 2022 r., godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Ustanowienie roku 2023 imieniem Aliny Janowskiej. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. ...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 czerwca 2022 r., godz. 18:00 s.301 (mała) w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu kontrolnego ds. „Kontroli realizacji umowy dzierżawy Fortu Sokolnickiego zawartej w dniu 16 kwietnia 2012 r. pomiędzy Urzędem m. st. Warszawy a Konsorcjum Nowy Fort Sokolnickiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie pod...

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXXVIII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 22 czerwca 2022 r. /środa/ o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz s. 328 w trybie stacjonarnym. Porządek...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji 14 czerwca 2022 r. godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie skargi z dnia 16 maja 2022 r. na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Felińskiego 15 w Warszawie. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji /-/Anna Świeżawska Zaproszeni goście: Pani Renata Kozłowska – Zastępca...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 13 czerwca 2022 r., godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Omówienie oraz podjęcie uchwały komisji dot. projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia Warszawskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027. ...