Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  1. Dane identyfikacyjne pojazdu objętego postępowaniem Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego Toyota Auris HSD 1.8 MR`15 E6 Comfort CVT, rok produkcji 2016, nr rej. WE 058NA. 2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu zawarty jest w załączniku nr 3 do Regulaminu przetargu. 3. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu nieograniczonego. 4. Cena wywoławcza wynosi: 65.000,00 zł brutto. 5. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 6.500,00 zł. Wadium wnosi się wyłącznie w...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Szkoły Podstawowej nr 396 w Warszawie, ul. A. German 5A Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578). ...

 • Artykuł

  Rozpoczyna się remont ulicy Bohomolca. W poniedziałek, 26 lutego, drogowcy zamkną jezdnię na całej długości. Mysłowicka, Święcickiego i Promyka staną się ślepe, na części ulic będzie ruch dwukierunkowy.

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 29 lutego 2024 r. Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328. Przyjęcie porządku obrad. Podsumowanie kadencji 2018-2024: Informacja na temat uchwał podjętych przez Komisję (w tym opinii do projektów uchwał oraz projektów stanowisk Rady Dzielnicy), a także ich realizacji przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz, Propozycje zagadnień w zakresie działania Komisji...

 • Artykuł

  Za 47 dni odbędą się wybory samorządowe. W odróżnieniu od wyborów parlamentarnych głosowanie odbędzie się tylko w miejscu stałego zameldowania. Nie będzie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania.

 • Artykuł

  Placówki Wsparcia Dziennego, zwane także świetlicami lub ogniskami środowiskowymi to oferta skierowana do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców jako działanie wspomagające naturalny proces prawidłowego rozwoju psychospołecznego oraz edukacji dzieci i młodzieży, a także wsparcie dla rodziców w wychowywaniu dzieci. Celem ogólnym PWD jest ukierunkowanie procesu rozwoju dzieci i młodzieży, stworzenie im warunków wyrównywania szans oraz zapewnienie wsparcia dzieciom z rodzin problemowych, z...

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 20 lutego 2024 r. Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328. Przyjęcie porządku obrad. Omówienie problemów komunikacyjnych w rejonie sklepu Arhelan. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Budżetu /-/ Joanna Tucholska Zaproszeni Goście: Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Pan Krystian...

 • Artykuł

  przygotowujemy projekt budowy ulicy Ficowskiego inwestycja realizowana wspólnie z MPWiK i obejmie równocześnie przebudowę magistrali wodociągowej, która znajduje się pod przebudowywaną ulicą planowany termin oddania dokumentacji przez wykonawcę - październik 2024

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 21 lutego 2024 r. Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328. Przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu zieleni dla ul. Przasnyskiej realizowanego w związku z przebudową ulicy. Omówienie stanu alei Kasztanowców przy ul. Przasnyskiej i niezbędnych do wykonania pielęgnacji. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska /-/ Łukasz...