Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizji w dniu 19 stycznia 2023 r., godz. 18:00 s.301 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Omówienie oraz przyjęcie „Sprawozdania rocznego z pracy Komisji Rewizyjnej m.st. Warszawy za rok 2022”. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /-/Grzegorz Hlebowicz

 • Artykuł

  W 2022 roku na terenach administrowanych przez dzielnicę posadziliśmy 141 nowych drzew. Przeprowadziliśmy prace pielęgnacyjne starorzecza w parku Kępa Potocka. Zrealizowaliśmy 5 „zielonych” projektów z Budżetu Obywatelskiego. Niezmiennie dbamy o bytujące na naszym terenie koty wolno żyjące oraz o dobrostan innych zwierząt pożytecznych i owadów zapylających. Po rocznej przerwie do parków: Kępa Potocka i Kaskada powróciły pszczele pasieki.

 • Artykuł

  Chcesz zgłosić pomysł do budżetu obywatelskiego, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Chciałbyś porozmawiać o szczegółach projektu z pracownikami Urzędu? A może nie do końca wiesz, czym jest budżet obywatelski, ale chcesz się dowiedzieć?

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Kiedy pojawi się pomysł na wykorzystanie pieniędzy z budżetu obywatelskiego, najtrudniej ustalić, do kogo należy teren i jak oszacować koszt przedsięwzięcia. W rozwiązaniu tych problemów pomogą teraz miejscy urzędnicy i narzędzia internetowe. Podpowiedzą też, jak zdobyć podpisy pod listami poparcia.

 • Artykuł

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Przedszkola nr 87 w Warszawie, ul. Władysława Broniewskiego 9D, Przedszkola nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. Pawła Suzina 4, Przedszkola nr 212 w Warszawie, ul. Czesława Ludwika Rybińskiego 2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań,...

 • Artykuł

  2022 roku przyniósł powrót mieszkańców do aktywności sportowej. Po przerwie na Żoliborz wróciły takie wydarzenia jak Bieg Flagi czy Grand Prix w brydżu sportowym. Pojawiły się także nowe imprezy sportowe, w tym Wiosenny i Zimowy Turniej Szachowy dla seniorów, Wielobój Integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami oraz Mikołajki na lodzie i Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla przedszkolaków.

 • Artykuł

  Projekt porządku obrad posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 11 stycznia 2023 r. o godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie skargi z dnia 7 listopada 2022 r. na działanie Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji /-/Anna Świeżawska Zaproszeni goście: Pan Paweł Michalec Burmistrz Dzielnicy...

 • Artykuł

  Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 18 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016[1] Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję XV Sesję Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się dnia 10 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej...

 • Artykuł

  Zapraszamy do kontaktowania się z weryfikatorami Urzędu Dzielnicy Żoliborz. Osoby wyznaczone będą do państwa dyspozycji w niżej wymienionych dniach oraz godzinach i postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania w sprawie składania projektów do Budżetu Obywatelskiego.

 • Artykuł

  PROJEKT Porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska w dniu 9 stycznia 2023 r., godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s. 328 Przyjęcie porządku obrad Omówienie realizacji projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park" zrealizowanego przez Zarząd Zieleni Warszawskiej w 2022 r. Prezentacja założeń projektu "Skwer Krasińskiego" oraz warunków realizacji postępowania przetargowego na jego realizację. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. ...

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kina Tęcza. Spośród siedmiu ofert, które wpłynęły, najwięcej punktów zdobyła oferta firmy Biuro Architekt Kaczmarczyk S.C. z Suchej Beskidzkiej.

 • Artykuł

  W Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Wyspiańskiego odbyło się poświąteczne spotkanie i dyskusja z seniorami dotyczące nowych metod wyłudzeń i innych niebezpieczeństw, na które seniorzy mogą być narażeni w codziennym życiu ze strony przestępców.

 • Artykuł

  Do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego napisał ośmioletni Staś. Że bardzo kocha swojego psa „z Paluha” [pisownia oryginalna – podobnie jak w tytule]. I że na Sylwestra pies bardzo „bał się fajerwerek”. Dziś Staś razem z prezydentem Warszawy apelują, aby przywitać nowy rok bez zbędnego huku. Również stołeczni radni zwrócili się do mieszkanek i mieszkańców Warszawy, by powstrzymali się od petard i fajerwerków w okresie świątecznym.

 • Artykuł

  Serdeczne życzenia "Szczęśliwego Nowego Roku 2023" składa Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 68 – Pana Jacka Żabickiego. Jacek Żabicki był dyrektorem Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana na Żoliborzu. To wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty w Warszawie, pasjonat historii i autor leksykonów o zabytkach architektury polskiej. Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 30 grudnia 2022 roku o godzinie 11:00 w kościele parafialnym w Warszawie-Aninie przy ulicy...

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Warszawa ma nowy system identyfikacji wizualnej. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie zmieniające znak promocyjny m.st. Warszawy. Nowa Syrena jest poważniejsza i ma profil Marii Skłodowskiej-Curie.

 • Artykuł

  Agnieszka Jajkiewicz-Sołtys przez ostatnie 5 lat była Dyrektorką Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppamana na Żoliborzu. Stworzyła miejsce, które cenili wszyscy - uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy placówki. To niezwykle wielka strata dla naszej żoliborskiej społeczności. Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Przyjaciołom. Niech spoczywa w pokoju.

 • Artykuł

  Urząd Miasta st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy (ETO) został opublikowany wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie, w Dzielnicy Żoliborz, przy pl. Lelewela, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna nr 63 z obrębu 7-01-01

 • Artykuł

  W sobotę, 17 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz odbyły się zawody szachowe dla seniorów w wieku od 50 roku życia.

 • Artykuł

  Opady marznącego deszczu i dodatnia temperatura spowodowały dziś rano gołoledź. „Uwaga! Na drogach i chodnikach ślisko” – ostrzegł IMGW. Zarząd Oczyszczania Miasta zabezpiecza 1600 km stołecznych dróg. Wszystkie służby apelują: „Drogi i chodniki mogą zmieniać się niemalże w lodowiska – zachowajcie szczególną ostrożność podczas podróży”.

 • Artykuł

  Ruszamy z III edycją „Wielkich Żoliborskich Życzeń Świątecznych”. W holu Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy stoi nieubrana, świąteczna choinka. Wzorem poprzednich lat, chcemy przybrać ją życzeniami świątecznymi i noworocznymi od mieszkańców Żoliborza dla... mieszkańców Żoliborza.

 • Artykuł

  29 grudnia 2022 roku o godzinie 10:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbędzie się msza żałobna i pożegnanie prof. nadzw. dr hab. Zbigniewa Wawra, mieszkańca naszej dzielnicy. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach o godzinie 12:30.

 • Artykuł

  6 grudnia 2022 roku w hali tenisa stołowego Klubu Sportowego „Spójnia-Warszawa” odbyła się 2. edycja Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego dla seniorów.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do oddania w dzierżawę