Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  Dobiegła końca modernizacja placu zabaw w parku imienia Stefana Żeromskiego. Na terenie placu pojawiła się jeszcze większa liczba urządzeń do zabawy, w tym wykonanych z naturalnych materiałów. Dodatkowo powstała również nowa zadaszona strefa wypoczynkowa.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Na zieleńcu w pasie drogowym przy placu Wilsona na wprost wejścia do Parku im. S. Żeromskiego blisko 100 uczniów żoliborskich szkół i przedszkoli wraz z opiekunami zasadzili cebule żonkili. Kwiaty stworzą wiosną żółte Pole Nadziei, które ma przypominać o podopiecznych hospicjum Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej cierpiących na nowotwory.

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podczas XLI sesji pozytywnie zaopiniowała koncepcję architektoniczną przebudowy Żoliborskiego Domu Kultury, na podstawie której przygotowany zostanie projekt budowlany. Wybrana do realizacji koncepcja nawiązuje do modernistycznego dziedzictwa dzielnicy.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji 28 listopada 2022 r. godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie skargi nr CRSiW 650/2022 z dnia 14 września 2022 r. na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Rozpatrzenie skargi nr CRSiW 499/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy...

 • Artykuł

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.). 2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2023 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.). ...

 • Artykuł

  W środę, 16 listopada w ramach zajęć profilaktycznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom Żoliborza, dzieci z Przedszkola nr 446 przy ul. Anny German 5 odwiedziła policjantka, dzieliła się z maluchami wiedzą o tym jak wyrabiać w sobie dobre nawyki, które mają uchronić je przed różnego rodzaju zagrożeniami.

 • Artykuł

  Rozpoczynamy zmiany na ulicy Przasnyskiej. W środę, 16 listopada Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podpisał umowę na opracowanie projektu i wykonanie przebudowy ulicy Przasnyskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera. Wykonawcą prac została firma Wegarten.

 • Artykuł

  Mieszkańcom strefy płatnego parkowania przypominamy, aby złożyli wnioski o przedłużenie swoich abonamentów uprawniających do parkowania w strefie SPPN na Żoliborzu. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców, którzy rok temu po raz pierwszy wyrabiali abonamenty. Co ważne – do wniosku należy dołączyć dowód na rozliczenie PIT w Warszawie.

 • Artykuł

  Polityka senioralna m.st. Warszawy to dokument, który będzie wyznaczać kierunek działań dla miasta, miejskich instytucji i podmiotów realizujących zadania na rzecz seniorów w Warszawie. Chcemy, by polityka jak najlepiej wspierała międzypokoleniową wspólnotę Warszawy!

 • Artykuł

  Pszczoły z żoliborskich pasiek wyprodukowały w tym roku ponad 250 kg miodu: z przewagą nektaru z akacji i lipy. Od października pszczele rodziny przygotowywane są do zimy. Pszczelarze uzupełniają w ulach pokarm zimowy. Przeorganizowane zostają także same ule, gdyż te pożyteczne owady na ten czas regulują swoją populację i ich liczba znacznie się zmniejsza.

 • Artykuł

  Czy mężczyzna może być męski i płakać? Czy może być męski i prosić o pomoc? Czy może być męski i wrażliwy? Czy może być męski i troszczyć się o przyrodę? Czy może być męski i dbać o siebie, swoją twarz, swoją skórę? Czy może być męski i odrzucić definicję męskości, jakie wpajał mu ojciec? Czy może być męski i nie znać odpowiedzi na pytanie, czym właściwie jest męskość? Wystawa Żoliborskiej Szkoły Boksu poświęcona tematyce męskości jest do obejrzenia do 20 listopada 2022 r. w „Galerii...

 • Artykuł

  Porządek Obrad wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury oraz Komisji Ładu Przestrzennego 15 listopada 2022 r. godz. 18:30 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s.328 Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia koncepcji architektonicznej przebudowy budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury w Dzielnicy Żoliborz – DRUK 246 A. Zakończenie posiedzenia. ...

 • Artykuł

  Druk Nr 247 Warszawa, dnia 09.11.2022 r. Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XLI Sesję Rady Dzielnicy Żoliborz M. St. Warszawy Posiedzenie odbędzie się dnia 16 listopada 2022 r. /środa/ o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz w s....

 • Artykuł

  Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 15 listopada 2022 r., godz. 17.30 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1718/2022 z...

 • Artykuł

  Porządek obrad posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 14 listopada 2022 r., godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie skargi nr CRSiW 499/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Rozpatrzenie skargi nr CRSiW 650/2022 z dnia 14 września 2022 r. na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w...

 • Artykuł

  Dokładnie 141 nowych drzew zostanie posadzonych w 2022 roku na Żoliborzu. 85 drzew pojawi się w ramach rekompensaty przyrodniczej, natomiast 3 lipy drobnolistne zostaną posadzone w wyniku realizacji Budżetu Obywatelskiego. Pozostałe 53 nowe drzewa przybędą na Żoliborzu z inicjatywy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy ogłosiło przetarg na dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy kina Tęcza. Ten modernistyczny budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, dlatego podczas jego adaptacji zachowana zostanie najwyższa dbałość o detale architektoniczne. Po remoncie będzie to nowoczesne kino oraz przestrzeń służąca wydarzeniom kulturalnym.

 • Artykuł

  5 listopada, Jubileuszową – 100 rocznicę urodzin obchodzi znana mieszkanka naszej dzielnicy – Janina Bartkowska z d. Romańska. Docent doktor nauk technicznych, uznana specjalistka i konstruktorka urządzeń optycznych, współtwórca powiększalnika Janpol, autorka książek z dziedziny optometrii i optyki.

 • Artykuł

  Dzisiaj mija 9 lat od kiedy warszawiacy korzystają z całodobowego kontaktu z Urzędem m.st. Warszawy. Uruchomienie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 było w 2013 roku projektem nowatorskim. Nadal jest wzorem aktywnej komunikacji z mieszkańcami w administracji publicznej.

 • Artykuł

  Obwieszczenie Nr 1/2022/Ż Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz Uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M. P. Nr 30, poz. 235) obwieszcza się, że w...

 • Artykuł

  W czwartek, 27 października w Klubie „Promyk” przy ulicy Kazimierza Promyka 5 odbyła się debata społeczna z udziałem mieszkańców Żoliborza poświęcona bezpieczeństwu na terenach lokalnych osiedli mieszkaniowych oraz możliwym zagrożeniom na które w szczególności narażone są osoby samotne i seniorzy oraz podstawowym zasadom ograniczania ryzyka.

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy Państwa na XIV edycję Scenicznego Otwartego Festiwalu Artystycznego „SOFA”, który ma na celu pomóc młodym ludziom pokazać swoje talenty w różnych dziedzinach.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899 ze zm.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy informuje, że nieruchomości miasta stołecznego Warszawy o łącznej o powierzchni 2131 m2, położone w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, pomiędzy ul. Powązkowska a al. Prymasa Tysiąclecia, stanowiące części działki ewidencyjnej nr 9 z obrębu 7-03-02 i działki ewidencyjnej nr 16 z obrębu 7-03-01, zostały przeznaczone do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze konkursu ofert, z przeznaczeniem na tymczasowe ogródki działkowo-rekreacyjne. Wywoławcza stawka czynszu...

 • Artykuł

  Tradycyjnie w dzień Wszystkich Świętych wielu mieszkańców stolicy i gości odwiedzi stołeczne cmentarze. Jak co roku Warszawa zadba, aby dojazd był szybki i sprawny – od soboty, 29 października, uruchomione zostaną kolejne linie cmentarne. Od najbliższego weekendu zmieni się również organizacja ruchu w pobliżu nekropolii.

 • Artykuł

  Można już składać wnioski o stypendia sportowe m.st. Warszawy na rok 2023. Uzdolnieni sportowcy, a także trenerzy mają czas do 31 grudnia tego roku.

 • Artykuł

  Projek porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego oraz Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 26 października 2022 r. godz. 18:00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s.328 Przyjęcie porządku obrad. Propozycja zmian w systemie MSI – inicjatywa komisji. Prezentacja koncepcji inwestycji w tzw. trybie lex deweloper przy ul. Przasnyskiej 6B po konsultacjach z mieszkańcami – podsumowanie dialogu dotyczącego inwestycji. Sprawy różne, wolne...

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podczas XL sesji pozytywnie zaopiniowała wstępny projekt budżetu na 2023 rok. W przyszłym roku dzielnica będzie dysponowała kwotą 259 mln 550 tys. zł, z czego aż 70 proc. przeznaczonych będzie na oświatę i edukację. Budżet na inwestycje wyniesie blisko 22,4 mln zł.

 • Artykuł

  Już tylko do poniedziałku można zagłosować w plebiscycie Warszawianka Roku 2022, który honoruje kobiety aktywnie działające na rzecz stolicy. Każdy z warszawiaków może oddać swój głos na jedną z 10 nominowanych kandydatek. Wśród nich znalazły się m.in. aktywistki, aktorka i sportsmenka.