Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

 • Artykuł

  Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje się do uruchomienia od 15 listopada Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na całym obszarze Żoliborza. Wiąże się to z wprowadzaniem nowej organizacji ruchu na wszystkich ulicach w dzielnicy. Wdrażanie zmian rozpoczęło się od poniedziałku, 18 października.

 • Artykuł

  Dobre wiadomości dla wszystkich miłośników aktywnego trybu życia na Żoliborzu – planowany jest remont Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1. Powstaną nowe tereny zielone i rekreacyjne, a także hale sportowe. Do końca października trwają konsultacje społeczne co do przyszłego wyglądu i funkcjonalności żoliborskiego OSiRu.

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, w ramach planowanych dni otwartych w imieniu Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 396 serdecznie zapraszamy Rodziców deklarujących chęć przeniesienia dziecka do klas I-III do nowej szkoły podstawowej na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 26 października br. o godz. 17.30 w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego przy ul. Felińskiego 15 (aula). Spotkanie adresowane jest do Rodziców dzieci zamieszkałych w rejonie nowej szkoły...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 26 października 2021 r. godz. 18:00 (wtorek) Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad. Omówienie sprawy likwidacji przejścia dla pieszych oraz braku chodnika przy skrzyżowaniu ulic Zygmunta Krasińskiego i Anny German. Rozpatrzenie możliwości przedłużenia chodnika do ul. Krasińskiego. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Budżetu /-/Joanna Tucholska ...

 • Artykuł

  W sierpniu informowaliśmy, że układ sterowania zegara znajdującego się na elewacji budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz został trwałe uszkodzony. Udało nam się wyłonić wykonawcę nowego mechanizmu zegara, który rozpoczął prace nad jego konstrukcją mechaniczną i układem sterowania.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 27 października 2021 r. (ŚRODA) godz. 18:00 Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad. Prezentacja "Strategii urządzenia Parku Sady Żoliborskie". Omówienie planowanych działań na 2022 r. na terenie Parku Sady Żoliborskie. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska /-/Łukasz Porębski Zaproszeni goście: Wiceburmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st....

 • Artykuł

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga informuje, iż z dniem 02.11.2021r nastąpi zmiana lokalizacji – przeniesienie - Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier z ul. Utraty 4 do głównej siedziby Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga na ul. Jagiellońską 15 w Warszawie. W okresie od 18.10 do 29.10.2021r. będą sukcesywnie dokonywane relokacje poszczególnych stanowisk pracy Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier. Od dnia 02.11.2021r zmianie ulegną również numery telefonów do Działu Podatku...

 • Artykuł

  Od poniedziałku, 18 października mieszkańcy Żoliborza mogą już składać wnioski o abonament SPPN. Do wyboru jest abonament rejonowy (30 zł rocznie) lub obszarowy (600 zł rocznie). Sprawę można załatwić w całości przez Internet bez konieczności udawania się do punktu obsługi pasażera ZTM. Strefa SPPN na Żoliborzu obowiązywać będzie od 15 listopada.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 października 2021 r., godz. 17:00 (WTOREK) Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 s. 328 Przyjęcie porządku obrad Kontynuacja prac Zespołu Kontrolnego do spraw realizacji kontroli zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz usytuowanego przy Pl. Grunwaldzkim” – lata 2017-2021, oraz zgodności z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi. „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 25 października 2021 r. godz. 17:00 (PONIEDZIAŁEK) Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad. Żoliborskie tradycje teatralne - Teatr Żeromskiego. Rys historyczny. Festiwal Sztuka Ulicy - dotychczasowa działalność, możliwość współpracy. Zakończenie posiedzenia. Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury /-/Wiktor Jasionowski Zaproszeni goście: p. Paweł Michalec...

 • Artykuł

  Seniorze! Skończyłeś 75 lat? Masz problem z cieknącym kranem, nieszczelnym oknem lub inną drobną usterką?

 • Artykuł

  Rada Miasta st. Warszawy przyjęła projekt uchwały o powołaniu Żoliborskiego Domu Kultury. To pierwsza taka samorządowa instytucja kultury w naszej dzielnicy. Jeszcze w tym roku planujemy ogłosić konkurs na dyrektora Domu Kultury na Żoliborzu.

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXXII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 20 października 2021 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 19 października 2021 r. godz. 18:00 (wtorek) Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Budżetu /-/Dariusz Kołodziejek ...

 • Artykuł

  Wszystkim Wam, Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty z okazji Waszego święta przede wszystkim życzymy dużo zdrowia oraz poczucia bezpieczeństwa w pracy i domu. W tym miejscu chcemy podziękować za Wasz pełen profesjonalizm i zaangażowanie jako najważniejsze elementy sukcesu edukacyjnego i wychowawczego uczniów.

 • Artykuł

  Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na obsługę techniczną i przeprowadzenie uroczystości związanej z obchodami Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2021 r.

 • Artykuł

  13 października okazji Dnia Edukacji Narodowej w Sali koncertowej Zamku Królewskiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta m.st. Warszawy. Otrzymują ją najlepsi nauczyciele i nauczycielki za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju oświaty warszawskiej. Wśród nagrodzonych znalazło się 6 nauczycielek z Żoliborza:

 • Artykuł

  Ośrodek Sportu i Rekreacji na Żoliborzu jest popularnym kompleksem sportowym, z którego zróżnicowanej oferty usług korzystają zarówno mieszkańcy dzielnicy, jak i zawodowi sportowcy. Ma wspaniałą tradycję - działał tu m.in. Robotniczy Klub Sportowy „Marymont”, jeden z najstarszych klubów sportowych w mieście. Ośrodek Sportu i Rekreacji w dzielnicy Żoliborz rozpoczął konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące zmian i zasad funkcjonowania ośrodka.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia I Kultury na dzień 18 października 2021r., godz. 18:30 Tryb zdalny Przyjęcie porządku obrad. Opis sytuacji zdrowotnej mieszkańców Żoliborza na podstawie badań własnych oraz przeprowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa. Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych na terenie dzielnicy Żoliborz. Realizacja szczepień przeciwko COVID-19 na Żoliborzu. Sytuacja kadrowa SPZZLO, omówienie aktualnego czasu...

 • Artykuł

  30 września zorganizowany został VII Mityng Lekkoatletyczny im. Jana Mulaka. Rywalizacja w lekkoatletycznych konkurencjach sportowych odbywała się na boiskach Szkoły Podstawowej nr 65 oraz żoliborskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Całość zmagań młodych sportowców koordynował Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 18 października 2021 r. (PONIEDZIAŁEK) godz. 17:00 Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad. Informacja na temat wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada. Sprawy różne, wolne wnioski. ...

 • Artykuł

  Rusza przebudowa boiska Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego przy ul. Felińskiego 13. W środę, 6 października wykonawca – spółka Torakol rozpoczyna prace rozbiórkowe starych boisk. Przebudowa realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a termin ukończenia inwestycji zaplanowany jest pod koniec roku szkolnego 2021/22.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14 października 2021 r., godz. 17.30 posiedzenie zdalne Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie skargi z dnia 23 sierpnia 2021 r. na działanie Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji /-Anna Świeżawska-/ Osoby zaproszone: Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – p. Paweł Michalec Wiceburmistrz Dzielnicy Żoliborz –...

 • Artykuł

  We wtorek, 28 września w hali sportowej Klubu Sportowego Spójnia-Warszawa przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 2 rozegrany został „Turniej Tenisa Stołowego dla seniorów”. Zawody zorganizowane zostały przez dzielnicowy Wydział Sportu i Rekreacji w ramach Żoliborskich Dni Seniora 2021.

 • Artykuł

  Selektywna zbiórka odpadów komunalnych to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim szereg korzyści. Po pierwsze i najważniejsze – to inwestycja w przyszłość - w ochronę środowiska, w którym żyjemy, gleby i wód gruntowych, dzięki którym możemy żyć lepiej i zdrowo. To mniejsza liczba wysypisk śmieci, ograniczenie emisji trujących gazów i ścieków oraz nadanie drugiego życia wielu odpadom.

 • Artykuł

  Jeszcze do końca przyszłego roku mieszkańcy stolicy mogą zlikwidować przestarzałe piece przy wsparciu finansowym m.st. Warszawy. W tym roku dotacja ze strony miasta może wynieść nawet 90 proc. Właśnie rusza miejska kampania zachęcająca warszawiaków do wymiany „kopciuchów” na bardziej ekologiczne źródło ciepła.

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXXI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 6 października 2021 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. ...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 6 października 2021 r., godz. 16:30 tryb zdalny Przyjęcie porządku obrad. Wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady m. st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m. st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – DRUK NR 189. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i...

 • Artykuł

  W sobotę, 2 października w Kinie Elektronik na Żoliborzu odbył się premierowy pokaz filmu „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim”. Podczas uroczystości Związek Powstańców Warszawskich (PZW) uhonorował medalem 30-lecia PZW Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Pawła Michalca za pracę na rzecz wspierania ich działalności.

 • Artykuł

  W czwartek, 30 września odbyła się zaległa uroczystość zakończenia rozgrywek sportowych 53. Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Żoliborz zajął 3. miejsce w klasyfikacji medalowej wszystkich 18 dzielnic Warszawy. Wysokie miejsca zajęła Szkoła Podstawowa nr 65, która otrzymała aż 3 puchary w kategoriach dzieci i młodzieży.