Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  Dobiegły końca prace związane z pierwszym etapem przebudowy ulicy Śmiałej na odcinku od ul. Gen. J. Zajączka do al. Wojska Polskiego. Prace budowlane objęły odcinek ulicy o długości 316 m i szerokości od 5 m do 5,5 m. W pasie drogowym pojawiły się nowe drzewa i krzewy. Na ulicy niezmiennie obowiązuje ruch jednokierunkowy.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 6 grudnia 2022 r., godz. 17:30 s.328 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na rok 2023. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /-/Grzegorz Hlebowicz/-/

 • Artykuł

  Startuje jubileuszowa, 10. edycja budżetu obywatelskiego w stolicy. Projekty można już zgłaszać. Na realizację pomysłów mieszkańców Warszawa przeznaczy ponad 100 mln zł.

 • Artykuł

  To już naprawdę ostatni dzwonek dla warszawiaków, którzy chcą pozbyć się kopciucha. Zostało tylko 31 dni na złożenie wniosku o miejskie dofinansowanie na ten cel.

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XLII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 7 Grudnia 2022 r. /środa/ o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz w s. 328 w trybie stacjonarnym. Porządek obrad: ...

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 6 grudnia 2022 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1768/2022 z 29 listopada 2022 r. 3. Zaopiniowanie...

 • Artykuł

  Na terenie Żoliborza bytuje blisko tysiąc kotów wolno żyjących, szacujemy że ok. 30 proc. z nich nie jest jeszcze wykastrowana. W dzielnicy zarejestrowanych jest obecnie 79 społecznych karmicieli kotów, którym regularnie wydajemy worki z karmą suchą oraz puszki z karmą mokrą. Według ich wskazań liczba wolno bytujących kotów na Żoliborzu wynosi 947.

 • Artykuł

  Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na wernisaż prac malarskich, które powstałych w czasie kursu malarstwa dla seniorów. Wernisaż odbędzie się 7 grudnia 2022r. o godz. 14.00 w Czytelni „Pod Sowami” przy ul. Gen. Zajączka 8 w Warszawie. Wystawa prac potrwa do końca grudnia br. Można będzie ją oglądać w godzinach pracy czytelni. Warsztaty malarskie dla seniorów realizowano od 7 września do 16 listopada 2022 r. w Centrum Lokalnym Żoliborz przy ul. Rydygiera 6B w Warszawie. Zajęcia odbywały...

 • Artykuł

  Informujemy, że zaczynamy już X edycja Budżetu Obywatelskiego. 1 grudnia od godziny 18:00 do 20:00 odbędzie się uroczyste spotkanie otwarcia w formie online. Przypominamy że jak w poprzednim roku mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na dwóch poziomach: ogólnomiejskim i dzielnicowym. Poniżej przedstawiamy cały harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego wraz kwotami jakie są przeznaczone na X edycje. Budżet Obywatelski na 2024 rok Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w Dzielnicy...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 5 grudnia 2022 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Projekt stanowiska Rady Dzielnicy Żoliborz dotyczący sprzeciwu wobec inwestycji mieszkaniowej w tzw. trybie lex deweloper przy ul. Przasnyskiej 6B. 3. Sprawy różne, wolne wnioski. 4. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego /- Donata Rapacka -/ Zaproszeni goście: Pan Paweł Michalec -...

 • Artykuł

  W wieku 91 lat odeszła Maria Halina Wanda Marciszewska z d. Przedbór-Pniewska ps. "Przedborowska", "Halusia" - sanitariuszka II Obwodu "Żywiciel" Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej w Punkcie Opatrunkowym nr 101 przy ul. gen. Zajączka.

 • Artykuł

  W poniedziałek, 21 listopada w wieku 93 lat odszedł prof. zw. dr hab. Roman Marian Teisseyre ps. "Grom" - starszy strzelec II Obwodu "Żywiciel" Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie „Żmija” - pluton 257.

 • Artykuł

  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Barbary Szydelskiej – wspaniałej artystki, niezwykłej kobiety, wielkiej przyjaciółki dzieci i młodzieży, założycielki oraz pracowni plastycznej na Żoliborzu działającej na IV kolonii WSM od 1965 roku oraz Muzeum Sztuki Dziecka.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 1 grudnia 2022 r., godz. 18:00 s.328 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 1.Przyjęcie porządku obrad. 2.Zatwierdzenie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji. 3.Kontynuacja kontroli Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w zakresie realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi na usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi oraz poprawności konkursów związanych z wynajęciem lokali...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 30 listopada 2022 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328 1.Przyjęcie porządku obrad. 2.Zaopiniowanie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada – część A. 3.Sprawy różne, wolne wnioski. 4.Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego /- Donata Rapacka -/ Zaproszeni goście: Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 29 listopada 2022 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie informacji na temat wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami na rok 2022. Informacje na temat stanu kadrowego w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami. Omówienie kwestii bezpieczeństwa na nieruchomościach wchodzących w zasób Zakładu Gospodarowania...

 • Artykuł

  Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zapraszają na seminarium pt.: “Negatywne wykorzystanie nowych technologii przez dzieci i młodzież oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”

 • Artykuł

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy Żoliborz o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wydzierżawienie 6 ogródków działkowo-rekreacyjnych położonych przy ul. Powązkowskiej/al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Najkorzystniejsze oferty złożyły poniżej wymienione osoby: Pani Anna Krzymińska na dzierżawę ogródka nr 27 (oferta nr 1), Pan Marcin Gil na dzierżawę ogródka nr 57A (oferta nr 4), Pani Magda Rutkowska na dzierżawę ogródka nr 24 (oferta nr 8), Pan Leszek Rutkowski na dzierżawę ogródka nr 25 (oferta...

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy zarządzeniem nr 1691/2022 z 15 listopada 2022 r. przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową zabudowaną, stanowiącą własność m.st. Warszawy, położoną w Warszawie w dzielnicy Żoliborz przy al. Wojska Polskiego. Wykaz nr BM-WZ-18/2022 stanowiący załącznik do ww. zarządzenia został wywieszony na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy (ETO) w dniu 18 listopada 2022 r. na okres 21 dni. Treść zarządzenia i wykazu...

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Dobiegła końca modernizacja placu zabaw w parku imienia Stefana Żeromskiego. Na terenie placu pojawiła się jeszcze większa liczba urządzeń do zabawy, w tym wykonanych z naturalnych materiałów. Dodatkowo powstała również nowa zadaszona strefa wypoczynkowa.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Na zieleńcu w pasie drogowym przy placu Wilsona na wprost wejścia do Parku im. S. Żeromskiego blisko 100 uczniów żoliborskich szkół i przedszkoli wraz z opiekunami zasadzili cebule żonkili. Kwiaty stworzą wiosną żółte Pole Nadziei, które ma przypominać o podopiecznych hospicjum Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej cierpiących na nowotwory.

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podczas XLI sesji pozytywnie zaopiniowała koncepcję architektoniczną przebudowy Żoliborskiego Domu Kultury, na podstawie której przygotowany zostanie projekt budowlany. Wybrana do realizacji koncepcja nawiązuje do modernistycznego dziedzictwa dzielnicy.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji 28 listopada 2022 r. godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie skargi nr CRSiW 650/2022 z dnia 14 września 2022 r. na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Rozpatrzenie skargi nr CRSiW 499/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy...

 • Artykuł

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.). 2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2023 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.). ...

 • Artykuł

  W środę, 16 listopada w ramach zajęć profilaktycznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom Żoliborza, dzieci z Przedszkola nr 446 przy ul. Anny German 5 odwiedziła policjantka, dzieliła się z maluchami wiedzą o tym jak wyrabiać w sobie dobre nawyki, które mają uchronić je przed różnego rodzaju zagrożeniami.

 • Artykuł

  Rozpoczynamy zmiany na ulicy Przasnyskiej. W środę, 16 listopada Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podpisał umowę na opracowanie projektu i wykonanie przebudowy ulicy Przasnyskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera. Wykonawcą prac została firma Wegarten.

 • Artykuł

  Mieszkańcom strefy płatnego parkowania przypominamy, aby złożyli wnioski o przedłużenie swoich abonamentów uprawniających do parkowania w strefie SPPN na Żoliborzu. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców, którzy rok temu po raz pierwszy wyrabiali abonamenty. Co ważne – do wniosku należy dołączyć dowód na rozliczenie PIT w Warszawie.