Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

 • Artykuł

  W XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Anny German 5 i 5a przeszedł do finału i otrzymał nagrodę Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego ROMDOM. Ogłoszenie zwycięzców odbyło się w środę, 28 września na Zamku Królewskim w Warszawie.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  W dniu 1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Na Żoliborzu tradycyjnie obchody święta Seniorów odbywają się na przełomie września i października. Z tej okazji Zarząd Dzielnicy i Rada Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Biblioteką przygotowały dla żoliborskich Seniorów ofertę różnych wydarzeń, wystaw, koncertów, konkursów, zajęć sportowych.

 • Artykuł

  30 września upływa termin płatności za III ratę za korzystanie z zezwoleń w roku 2022.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899 ze zm.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy serdecznie zapraszają na obchody 55. rocznicy śmierci gen. St. Sosabowskiego. 55 lat temu, dokładnie 24 września 1967 roku pożegnaliśmy Generała.

 • Artykuł

  Porządek Obrad Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury 26 września 2022 r., godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, s. 328 Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy dotyczącej projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2022-2024. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury...

 • Artykuł

  Rozpoczęła się rekrutacja do międzynarodowej Akademii Siatkówki, której celem jest odkrycie siatkarskich talentów, które mogą stanowić o przyszłości seniorskiej drużyny Projektu Warszawa. Oferta skierowana jest do chłopców urodzonych w latach 2009-2011 z Polski, Ukrainy i innych krajów. Akademia zapewni możliwości treningów na każdym poziomie umiejętności, a szkolenie prowadzone będzie pod okiem doświadczonego trenera, byłego zawodnika stołecznego klubu Pawła Mikołajczaka.

 • Artykuł

  Tegoroczne obchody będą wyjątkowe! Urodziny będziemy świętować dwa dni i w dwóch miejscach! 17 września w Parku Żeromskiego a 18 w Forcie Sokolnickiego! Zrobimy wszystko by ten żoliborski festiwal kultury na długo pozostał w pamięci.

 • Artykuł

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymienione nieruchomości m.st. Warszawy, położone w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, zostały przeznaczone do oddania w dzierżawę. Nr 61/2022 – grunt przy ul. Ejsmonda, Nr 62/2022 – grunt przy ul. Krasińskiego, Nr 63/2022 – grunt przy ul. Śmiałej róg ul. Hauke-Bosaka.

 • Artykuł

  Porządek Obrad Komisji Ładu Przestrzennego 14 września 2022 r., godz. 18:00 wizja lokalna Zabytkowe podziemia dawnego pałacu Sobieskich przy ul. Gdańskiej 6A (wejście od ul. Dembińskiego) Przyjęcie porządku obrad. Odkryte relikty historycznego pałacu Sobieskich - kwestia promocji i udostępnienia mieszkańcom najstarszego zabytku dzielnicy po zakończeniu remontu. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego /-/ Donata Rapacka ...

 • Artykuł

  1 października 2022 roku odbędzie się jubileuszowa edycja najstarszego warszawskiego biegu poświęconego pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Biegacze tradycyjnie pobiegną na 5 km alejkami Parku Kępa Potocka. Wydarzeniu będzie towarzyszyć bieg dla dzieci na 100 m.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury 13 września 2022 r. godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s.328 Przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Żoliborskiego Domu Kultury. Przedstawienie założeń programowych Żoliborskiego Domu Kultury. Zakończenie posiedzenia. Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych Zdrowia i Kultury /-/Wiktor Jasionowski Zaproszeni goście: Burmistrz Dzielnicy Żoliborz...

 • Artykuł

  Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej 30 września 2021 r., godz. 17:00 (Czwartek) Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 s. 328 Przyjęcie porządku obrad Kontynuacja prac Zespołu Kontrolnego do spraw realizacji kontroli zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz usytuowanego przy Pl. Grunwaldzkim” – lata 2017-2021, oraz zgodności z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi. „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz...

 • Artykuł

  Rok 2023 będzie rokiem Aliny Janowskiej – taką decyzję jednogłośnie podjęli radni Dzielnicy Żoliborz podczas XXXIX Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Alina Janowska była pierwszą przewodniczącą Rady Gminy Warszawa-Żoliborz w latach 1990-1994. W 2023 roku obchodziłaby swoje 100-urodziny.

 • Artykuł

  Ponad 280 tys. dzieci i młodzieży rozpoczyna dziś nowy rok szkolny w Warszawie. Część z nich wróci po wakacjach lub rozpocznie edukację w wyremontowanych lub z zupełnie nowych miejskich szkołach i przedszkolach.

 • Artykuł

  Warsztaty rzemiosł tradycyjnych, kuchnia łużycka, flisacka binduga. Wioślana Masa Krytyczna. Wiślana parada i koncert chóralny. W sobotę, 3 września, po raz czternasty odbędą się obchody Święta Wisły.

 • Artykuł

  Rozpoczął się nabór na stanowisko Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich. Poszukiwana jest osoba gotowa do działania na rzecz uczniów i promowania ich praw. O powołania takiej funkcji przy warszawskim Ratuszu zabiegała m.in. Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  W tym roku obchody Dni Seniora rozpoczęliśmy już w ostatnich dniach wakacji. We wtorek, 30 sierpnia 2022 roku rozegrany został turniej tenisa stołowego w hali KS Spójnia. Uroczystego otwarcia zawodów dokonała Renata Kozłowska – zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz, radne dzielnicy Monika Kurowska i Dorota Klejn oraz przewodnicząca Rady Seniorów Elżbieta Błaszczak.

 • Artykuł

  Otrzymaliśmy dwie koncepcje architektoniczne przebudowy budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Żoliborskiego Domu Kultury. Mieszkańcy będą mieli okazję wypowiedzieć się na ich temat podczas spotkania, które planujemy we wrześniu. Po zebraniu uwag, pracownia architektoniczna przystąpi do prac nad finalnym projektem budowlanym.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 6 września 2022 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Wyrażenie opinii dot. funkcjonowania nowego systemu Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo w latach 2023 – 2028. Omówienie problemów związanych z placem zabaw znajdującym się na terenie Osiedla „Zatrasie”. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i...

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy do udział w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów w dniach 17 września 2022 roku (obiekt "Solec") oraz 24 września 2022 roku (obiekt "Hutnik" i CRS Bielany). Finał wydarzenia i główna impreza odbędzie się 24 września 2022 roku w ośrodku "HUTNIK" Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w godzinach od 9.00 do 15.00.

 • Artykuł

  Adam Mickiewicz Ballady i Romanse

 • Artykuł

  Wrzesień pod znakiem programowania i bezpieczeństwa w sieci, dzięki warsztatom dla dzieci i młodzieży "Koduj z Gigantami: Cyberbezpieczeństwo"

 • Artykuł

  Porządek Obrad Komisji Ochrony Środowiska 5 września 2022 r., godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s. 328 Przyjęcie porządku obrad Omówienie zakresu planowanych remediacji w związku z realizacją inwestycji budowy zespołu żłobkowo-przedszkolnego przy ul. Ficowskiego. Plan nasadzeń drzew i krzewów na 2023 rok. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska /-/Łukasz Porębski Zaproszeni goście: Burmistrz Dzielnicy...

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXXIX Sesję Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Posiedzenie odbędzie się dnia 31 sierpnia 2022 r. /środa/ o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz w s. 328 w trybie stacjonarnym. Porządek...

 • Artykuł

  Ankieta ma na celu poznanie potrzeb obywateli Ukrainy, ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także ich planów na przyszłość.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD Komisji Edukacji i Sportu 30 sierpnia 2022 r., godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s. 328 Przyjęcie porządku obrad. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022. Statystyka rekrutacji na rok szkolny 2022/23. Wyzwania stojące przed żoliborską oświatą w roku szkolnym 2022/23. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu /-/ Monika Kurowska Zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 30 sierpnia 2022 r., godz. 17:30 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 sierpnia 2022 r., godz. 18:00 s.328 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały komisji w sprawie treści maila z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie rzekomych nieprawidłowości przy wybieraniu wykonawców przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Omówienie dokumentów przesłanych przez kontrolowanego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz...