Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymienione nieruchomości m.st. Warszawy, położone w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, zostały przeznaczone do oddania w dzierżawę. Nr 61/2022 – grunt przy ul. Ejsmonda, Nr 62/2022 – grunt przy ul. Krasińskiego, Nr 63/2022 – grunt przy ul. Śmiałej róg ul. Hauke-Bosaka.

 • Artykuł

  Porządek Obrad Komisji Ładu Przestrzennego 14 września 2022 r., godz. 18:00 wizja lokalna Zabytkowe podziemia dawnego pałacu Sobieskich przy ul. Gdańskiej 6A (wejście od ul. Dembińskiego) Przyjęcie porządku obrad. Odkryte relikty historycznego pałacu Sobieskich - kwestia promocji i udostępnienia mieszkańcom najstarszego zabytku dzielnicy po zakończeniu remontu. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego /-/ Donata Rapacka ...

 • Artykuł

  1 października 2022 roku odbędzie się jubileuszowa edycja najstarszego warszawskiego biegu poświęconego pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Biegacze tradycyjnie pobiegną na 5 km alejkami Parku Kępa Potocka. Wydarzeniu będzie towarzyszyć bieg dla dzieci na 100 m.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury 13 września 2022 r. godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s.328 Przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Żoliborskiego Domu Kultury. Przedstawienie założeń programowych Żoliborskiego Domu Kultury. Zakończenie posiedzenia. Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych Zdrowia i Kultury /-/Wiktor Jasionowski Zaproszeni goście: Burmistrz Dzielnicy Żoliborz...

 • Artykuł

  Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej 30 września 2021 r., godz. 17:00 (Czwartek) Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 s. 328 Przyjęcie porządku obrad Kontynuacja prac Zespołu Kontrolnego do spraw realizacji kontroli zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz usytuowanego przy Pl. Grunwaldzkim” – lata 2017-2021, oraz zgodności z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi. „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz...

 • Artykuł

  Rok 2023 będzie rokiem Aliny Janowskiej – taką decyzję jednogłośnie podjęli radni Dzielnicy Żoliborz podczas XXXIX Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Alina Janowska była pierwszą przewodniczącą Rady Gminy Warszawa-Żoliborz w latach 1990-1994. W 2023 roku obchodziłaby swoje 100-urodziny.

 • Artykuł

  Ponad 280 tys. dzieci i młodzieży rozpoczyna dziś nowy rok szkolny w Warszawie. Część z nich wróci po wakacjach lub rozpocznie edukację w wyremontowanych lub z zupełnie nowych miejskich szkołach i przedszkolach.

 • Artykuł

  Warsztaty rzemiosł tradycyjnych, kuchnia łużycka, flisacka binduga. Wioślana Masa Krytyczna. Wiślana parada i koncert chóralny. W sobotę, 3 września, po raz czternasty odbędą się obchody Święta Wisły.

 • Artykuł

  Rozpoczął się nabór na stanowisko Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich. Poszukiwana jest osoba gotowa do działania na rzecz uczniów i promowania ich praw. O powołania takiej funkcji przy warszawskim Ratuszu zabiegała m.in. Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  W tym roku obchody Dni Seniora rozpoczęliśmy już w ostatnich dniach wakacji. We wtorek, 30 sierpnia 2022 roku rozegrany został turniej tenisa stołowego w hali KS Spójnia. Uroczystego otwarcia zawodów dokonała Renata Kozłowska – zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz, radne dzielnicy Monika Kurowska i Dorota Klejn oraz przewodnicząca Rady Seniorów Elżbieta Błaszczak.

 • Artykuł

  Otrzymaliśmy dwie koncepcje architektoniczne przebudowy budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Żoliborskiego Domu Kultury. Mieszkańcy będą mieli okazję wypowiedzieć się na ich temat podczas spotkania, które planujemy we wrześniu. Po zebraniu uwag, pracownia architektoniczna przystąpi do prac nad finalnym projektem budowlanym.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 6 września 2022 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Wyrażenie opinii dot. funkcjonowania nowego systemu Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo w latach 2023 – 2028. Omówienie problemów związanych z placem zabaw znajdującym się na terenie Osiedla „Zatrasie”. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i...

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy do udział w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów w dniach 17 września 2022 roku (obiekt "Solec") oraz 24 września 2022 roku (obiekt "Hutnik" i CRS Bielany). Finał wydarzenia i główna impreza odbędzie się 24 września 2022 roku w ośrodku "HUTNIK" Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w godzinach od 9.00 do 15.00.

 • Artykuł

  Adam Mickiewicz Ballady i Romanse

 • Artykuł

  Wrzesień pod znakiem programowania i bezpieczeństwa w sieci, dzięki warsztatom dla dzieci i młodzieży "Koduj z Gigantami: Cyberbezpieczeństwo"

 • Artykuł

  Porządek Obrad Komisji Ochrony Środowiska 5 września 2022 r., godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s. 328 Przyjęcie porządku obrad Omówienie zakresu planowanych remediacji w związku z realizacją inwestycji budowy zespołu żłobkowo-przedszkolnego przy ul. Ficowskiego. Plan nasadzeń drzew i krzewów na 2023 rok. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska /-/Łukasz Porębski Zaproszeni goście: Burmistrz Dzielnicy...

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXXIX Sesję Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Posiedzenie odbędzie się dnia 31 sierpnia 2022 r. /środa/ o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz w s. 328 w trybie stacjonarnym. Porządek...

 • Artykuł

  Ankieta ma na celu poznanie potrzeb obywateli Ukrainy, ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także ich planów na przyszłość.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD Komisji Edukacji i Sportu 30 sierpnia 2022 r., godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s. 328 Przyjęcie porządku obrad. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022. Statystyka rekrutacji na rok szkolny 2022/23. Wyzwania stojące przed żoliborską oświatą w roku szkolnym 2022/23. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu /-/ Monika Kurowska Zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 30 sierpnia 2022 r., godz. 17:30 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 sierpnia 2022 r., godz. 18:00 s.328 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały komisji w sprawie treści maila z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie rzekomych nieprawidłowości przy wybieraniu wykonawców przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Omówienie dokumentów przesłanych przez kontrolowanego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD Komisji Ładu Przestrzennego 24 sierpnia 2022 r., godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s. 328 Przyjęcie porządku obrad Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada. Planowana w trybie lex deweloper inwestycja przy ul. Przasnyskiej 6B. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Ładu...

 • Artykuł

  Od 15 sierpnia 2022 r. obowiązują nowe stawki opłat za postój w strefie płatnego parkowania. Wzrosła także opłata dodatkowa, naliczana kierowcom którzy nie zapłacili za parkowanie.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji 23 sierpnia 2022 r. godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie skargi z dnia 9 czerwca 2022 r. na niedopełnianie obowiązków wobec obywateli przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji /-/Anna Świeżawska Zaproszeni goście: Pan Paweł...

 • Artykuł

  Miejski Inkubator Przedsiębiorczości działa w ramach Centrum Przedsiębiorczości Smolna i jest zarządzany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Oferuje doskonale wyposażoną przestrzeń co-workingową na preferencyjnych warunkach finansowych.

 • Artykuł

  Wakacyjny czas można spędzić nad Wisłą łącząc rekreację kajakarską albo rejs wypoczynkowy ze zdobyciem wiedzy o unikatowej nadwiślanej przyrodzie. Udział w spływach i rejsach – dzięki współfinansowaniu przez warszawski Ratusz – jest bezpłatny, trzeba się tylko zapisać.

 • Artykuł

  Zanim przyjdziesz do urzędu, odpowiedz sobie na kilka pytań: Jaka będzie nazwa i gdzie będzie siedziba firmy? Nazwa powinna być oryginalna i oddawać charakter działalności. Pamiętaj tylko, że nie masz całkowitej dowolności w wyborze nazwy. Wszystkie zasady dotyczące nazw dla różnych form prowadzenia działalności gospodarczej zebrano tu: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00117 Siedziba mojej firmy – jaki adres wskazać? Jeśli prowadzisz firmę w formie jednoosobowej działalności...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy rozpoczął nowy projekt, którego celem jest wspieranie żoliborskich przedsiębiorców. „Przedsiębiorczy Żoliborz” to nowy serwis na naszej stronie internetowej i jego odpowiednik na Facebooku, skierowany do lokalnych przedsiębiorców. Umieszczane będą na nich poradniki, pomocne wnioski i formularze do pobrania, czy opisywane będą ścieżki załatwienia spraw związanych w prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • Artykuł

  PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana w Warszawie, ul. Or-Ota 5 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym...

 • Artykuł

  Na uroczystej sesji Rady Miasta, odbywającej się w przeddzień 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wręczono Nagrody m.st. Warszawy dla osób działających na rzecz miasta i jego mieszkańców. Wyróżniona została m.in. uczestniczka Powstania Warszawskiego Janina Rożecka „Dora”.