Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  W piątek, 18 czerwca 2021 roku w hali sportowej SP nr 267 przy ul. Braci Załuskich, odbyła się Spartakiada Przedszkolaka organizowana przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Przygotowanych zostało 10 konkurencji o różnym stopniu trudności i zaangażowaniu fizycznym dzieci.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA 23 czerwca 2021 r. (ŚRODA) godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8 s. 328 Przyjęcie porządku obrad. Perspektywy utworzenia na Żoliborzu punktu dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia /-/ Dorota Klejn Zaproszeni goście: Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st....

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy dotyczącymi uruchomienia Szkoły Podstawowej przy ul. Anny German uprzejmie wyjaśniamy: Przygotowanie harmonogramu prac dotyczących uruchomienia szkoły mogło nastąpić dopiero po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy na realizację II etapu budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German (umowa została podpisana przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy 22 lutego br.)....

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 21 czerwca 2021 r., godz. 18:00 (PONIEDZIAŁEK) Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad Omówienie wymogów formalno-prawnych oraz technicznych dla budynków śmietnikowych. Omówienie sporządzenia modelowych rozwiązań dla budynków śmietnikowych. Dyskusja oraz uwagi. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący ...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przyłącza się do akcji „Przeciw Pijanym Kierowcom!”. Kierowcy odbierający prawo jazdy otrzymają pakiet ulotek informacyjnych poświęconych profilaktyce prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zawieszkę zapachową z logo kampanii.

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy dotyczącymi uruchomienia Szkoły Podstawowej przy ul. Anny German uprzejmie wyjaśniamy: Przygotowanie harmonogramu prac dotyczących uruchomienia szkoły mogło nastąpić dopiero po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy na realizację II etapu budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German (umowa została podpisana przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy 22 lutego br.)....

 • Artykuł

  Wystartowała 8. edycja budżetu obywatelskiego. W tegorocznej edycji mieszkańcy Żoliborza zgłosili 62 pomysły, a do głosowania dopuszczone zostały 32 projekty. Środki przeznaczone na realizację budżetu obywatelskiego na Żoliborzu w 2022 roku to 1 mln 871 tys. 502 zł.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD Komisji Kultury w dniu 22 czerwca 2021r., godz. 18.00 tryb zdalny Przyjęcie porządku obrad. Prezentacja sylwetki Haliny Skibniewskiej. Omówienie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w sprawie ogłoszenia roku 2021 rokiem Haliny Skibniewskiej. Dyskusja na temat form upamiętnienia patronki. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Kultury /-Marta Szczepańska-/ Zaproszeni goście: Burmistrz Dzielnicy...

 • Artykuł

  Warszawscy uczniowie ze szkół podstawowych bezpłatnie podróżują Warszawskim Transportem Publicznym z Kartą Ucznia. Można już składać wnioski o wydanie kart dla uczniów pierwszych klas a także o przedłużenie ich ważności dla uczniów klas 4-7.

 • Artykuł

  Tylko do 29 czerwca br. można składać wnioski o oddłużenie mieszkania komunalnego. W ramach II edycji programu „Restrukturyzacja zadłużenia w mieszkaniach komunalnych” możliwe jest uzyskanie umorzenia nawet 60 proc. kwoty zadłużenia. Na Żoliborzu obecnie zawartych jest 118 umów o restrukturyzacji zadłużenia.

 • Artykuł

  W 32. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989, które przyniosły zwycięstwo „Solidarności” i ostatecznego upadku porządku PRL, w Galerii Przystanek przy Parku im. Stefana Żeromskiego, Zarząd Dzielnicy Żoliborz wraz z Olgierdem Łukaszewiczem, założycielem Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej im. W.B. Jastrzębowskiego w obecności radnych, zaproszonych gości i mieszkańców, uroczyście otworzyli wystawę „Niepodległa Polska. Zjednoczona Europa”.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej 17 czerwca 2021 r., godz. 17:00 (Czwartek) Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 s. 328 Przyjęcie porządku obrad Omówienie projektu protokołu z przeprowadzonej kontroli dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz usytuowanego przy Pl. Grunwaldzkim” – lata 2017-2020, oraz zgodności z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie...

 • Artykuł

  Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną modernizacji kompleksu sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Żoliborzu oraz stadionu RKS Marymont przygotuje spółka Chapman Taylor International Services z siedzibą Nowogrodzka 47A w Warszawie. W czwartek, 20 maja Michał Szpakiewicz, dyrektor OSiR Żoliborz oraz Rafał Giersz, członek zarządu Chapman Taylor International Services podpisali umowę o współpracy.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 maja 2021 r., godz. 17.00 tryb zdalny Porządek obrad: Przyjęcie porządku obrad. Kontynuacja prac Zespołu Kontrolnego do spraw realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz usytuowanego przy Pl. Grunwaldzkim” – lata 2017-2020, oraz zgodności z przeprowadzonymi uprzednio konsultacjami społecznymi. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie obrad. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /-/ Grzegorz...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 26 maja 2021 r., godz. 18:00 (ŚRODA) Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad Bezpieczeństwo i nadzór nad pracami polegającymi na wycinaniu lub pielęgnacji drzew na terenie Żoliborza. Stan fitosanitarny alei kasztanowców przy ul. Przasnyskiej Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska /-/Łukasz Porębski Zaproszeni goście: Pani Renata Kozłowska – Zastępca...

 • Artykuł

  Dane adresowe Delegatury BBiZK, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Delegatura w Dzielnicy Żoliborz Delegatura mieści się w pok. 114, 115 (I piętro) 01-627 Warszawa, ul. Słowackiego 6/8 Tel. 22 443 88 75, 22 443 88 76 , 22 443 88 59, fax 22 443 90 01 Komisariat Policji Warszawa Żoliborz ul. Rydygiera 3a, 01-793 Warszawa kontakt telefoniczny : 47 723 71 16 , fax. 47 723 77 11 Straż Miejska m.st. Warszawy, V Oddział Terenowy Straży Miejskiej...

 • Artykuł

  W "Poradniku pożądanych zachowań" znajdziemy zbiór porad i informacji, które pomogą w przygotowaniu się na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Linki: Poradnik pożądanych zachowań Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń bezpieczna.um.warszawa.pl Telefony alarmowe i informacyjne na terenie m.st. Warszawy Europejski numer alarmowy 112 Pogotowie Ratunkowe 999 Straż Pożarna 998 Policja 997 Straż Miejska 986 ...

 • Artykuł

  Można już głosować na najlepsze budynki, przestrzenie publiczne i wydarzenia w konkursie o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy. Nasze Centrum Lokalne Żoliborz znalazło się wśród nominowanych w kategorii „Projektowanie przestrzeni publicznych". Głos na CLŻ można oddać na stronie: http://www.um.warszawa.pl/nagrodaarchitektoniczna/

 • Artykuł

  Wprowadź treść...

 • Artykuł

  Jak poprawić dostępność i jakość usług społecznych w Warszawie? Zdrowie, edukacja i otwarcie na społeczną aktywność grup zagrożonych samotnością i wykluczeniem to usługi, z których na co dzień korzystamy w najbliższym sąsiedztwie. Program „Usługi blisko domu na lata 2021-2025” opisuje w jaki sposób chcemy dbać o ich jakość i dostępność. Usługi społeczne to usługi, które są zorientowane na człowieka, przeznaczone do zaspokajania jego życiowych potrzeb. Mają pomagać w realizacji osobistych...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Kultury w dniu 24 maja 2021 r., godz. 18:00 (PONIEDZIAŁEK) Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad Azymut wspólna Europa - prezentacja sylwetki Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Przyjęcie projektu stanowiska Rady Dzielnicy w sprawie ogłoszenia roku 2021 na Żoliborzu „Rokiem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego - autora „Konstytucji dla Europy" w 190. rocznicę jej wydania". Zakończenie posiedzenia. Wiceprzewodniczący Komisji Kultury...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa w dniu 18 maja 2021 r., godz. 18.00 Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2021 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1156/21 z dnia 11 maja 2021 r. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie...

 • Artykuł

  Od 1 kwietnia br. opłaty za odpady dla mieszkańców Warszawy będą naliczane według ilości zużytej wody. Ta metoda daje warszawiakom możliwość wpływu na wysokość swojej miesięcznej stawki za śmieci.

 • Artykuł

  Pszczółki z ośmiu żoliborskich uli zostały przeniesione do pasieczyska w okolicach Warszawy. Obszar obejmujący żoliborskie parki Kaskada i Kępa Potocka znalazł się w strefie zagrożenia zgnilcem amerykańskim - jedną z najgroźniejszych chorób bakteryjnych pszczół. Do czasu ustąpienia zagrożenia, pszczoły będą przebywały w bezpiecznym i miododajnym miejscu – w lasach nad rzeką Liwiec.

 • Artykuł

  „Lato w mieście z Eco Studio” to konkurs organizowany w ramach projektu edukacyjnego Eco Studio ELECTRO-SYSTEM. Jego celem jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sposobów postępowania z nim oraz wpływu na środowisko naturalne, zdrowie i życie ludzi. Patronat nad projektem objął Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Paweł Michalec.

 • Artykuł

  Obecnie dzieki wsparciu Urzedu Dzielnicy Żoliborz zostały wydane następujące książki: Przewodnik Historyczny po Żoliborzu Kalendarz na rok 2012 Kalendarz na rok 2013 Kalendarz na rok 2014 Link do publikacji - pobierz Ilustrowany kalendarz Dzielnicy Żoliborz 2018 Żoliborz walczący - Grzegorza Jasińskiego Przedwojenny Żoliborz - najpiękniesze fotografie - Tomasz Pawłowski Żoliborz w fotografii Andrzeja Jastrzemskiego Józef Piłsudski 22 stycznia...

 • Artykuł

  Na okładce tego tomu umieściliśmy zdjęcie skromnego, szarego kamienia posadowionego w Parku Żeromskiego tuż obok miejsca, w którym nieistniejąca już fosa okalała Fort Sokolnickiego. Spotykamy się przy nim co roku 11 listopada w dniu Święta Niepodległości. Prosta, bardzo oszczędna w słowach inskrypcja zwraca za każdym razem naszą uwagę na zakodowany w tym krótkim tekście przekaz pamięci o tradycji tego skrawka Warszawy.

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXVII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 19 maja 2021 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. ...

 • Artykuł

  Informuję, że związku z prowadzonymi przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczeniami taktyczno – specjalnymi pod kryptonimem RENEGADE\SAREX-21, w dniach 17-21 maja 2021 roku planowane jest uruchomienie syren alarmowych i nadanie treningowego sygnału ogłoszenia alarmu, dotyczącego zagrożenia z powietrza, tj. sygnału akustycznego modulowanego w czasie 3 min. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez nadanie treningowego sygnału odwołania alarmu, tj. sygnału akustycznego ciągłego w czasie...

 • Artykuł

  PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 11 maja 2021 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Szkoły Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, ul. Braci Załuskich 1, Szkoły Podstawowej nr 392 im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie, Aleja Wojska Polskiego 1a.