Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 maja 2021 r., godz. 17.00 tryb zdalny Porządek obrad: Przyjęcie porządku obrad. Kontynuacja prac Zespołu Kontrolnego do spraw realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz usytuowanego przy Pl. Grunwaldzkim” – lata 2017-2020, oraz zgodności z przeprowadzonymi uprzednio konsultacjami społecznymi. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie obrad. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /-/ Grzegorz...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 26 maja 2021 r., godz. 18:00 (ŚRODA) Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad Bezpieczeństwo i nadzór nad pracami polegającymi na wycinaniu lub pielęgnacji drzew na terenie Żoliborza. Stan fitosanitarny alei kasztanowców przy ul. Przasnyskiej Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska /-/Łukasz Porębski Zaproszeni goście: Pani Renata Kozłowska – Zastępca...

 • Artykuł

  Dane adresowe Delegatury BBiZK, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Delegatura w Dzielnicy Żoliborz Delegatura mieści się w pok. 114, 115 (I piętro) 01-627 Warszawa, ul. Słowackiego 6/8 Tel. 22 443 88 75, 22 443 88 76 , 22 443 88 59, fax 22 443 90 01 Komisariat Policji Warszawa Żoliborz ul. Rydygiera 3a, 01-793 Warszawa kontakt telefoniczny : 47 723 71 16 , fax. 47 723 77 11 Straż Miejska m.st. Warszawy, V Oddział Terenowy Straży Miejskiej...

 • Artykuł

  W "Poradniku pożądanych zachowań" znajdziemy zbiór porad i informacji, które pomogą w przygotowaniu się na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Linki: Poradnik pożądanych zachowań Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń bezpieczna.um.warszawa.pl Telefony alarmowe i informacyjne na terenie m.st. Warszawy Europejski numer alarmowy 112 Pogotowie Ratunkowe 999 Straż Pożarna 998 Policja 997 Straż Miejska 986 ...

 • Artykuł

  Można już głosować na najlepsze budynki, przestrzenie publiczne i wydarzenia w konkursie o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy. Nasze Centrum Lokalne Żoliborz znalazło się wśród nominowanych w kategorii „Projektowanie przestrzeni publicznych". Głos na CLŻ można oddać na stronie: http://www.um.warszawa.pl/nagrodaarchitektoniczna/

 • Artykuł

  Wprowadź treść...

 • Artykuł

  Jak poprawić dostępność i jakość usług społecznych w Warszawie? Zdrowie, edukacja i otwarcie na społeczną aktywność grup zagrożonych samotnością i wykluczeniem to usługi, z których na co dzień korzystamy w najbliższym sąsiedztwie. Program „Usługi blisko domu na lata 2021-2025” opisuje w jaki sposób chcemy dbać o ich jakość i dostępność. Usługi społeczne to usługi, które są zorientowane na człowieka, przeznaczone do zaspokajania jego życiowych potrzeb. Mają pomagać w realizacji osobistych...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Kultury w dniu 24 maja 2021 r., godz. 18:00 (PONIEDZIAŁEK) Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad Azymut wspólna Europa - prezentacja sylwetki Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Przyjęcie projektu stanowiska Rady Dzielnicy w sprawie ogłoszenia roku 2021 na Żoliborzu „Rokiem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego - autora „Konstytucji dla Europy" w 190. rocznicę jej wydania". Zakończenie posiedzenia. Wiceprzewodniczący Komisji Kultury...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa w dniu 18 maja 2021 r., godz. 18.00 Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2021 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1156/21 z dnia 11 maja 2021 r. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie...

 • Artykuł

  Od 1 kwietnia br. opłaty za odpady dla mieszkańców Warszawy będą naliczane według ilości zużytej wody. Ta metoda daje warszawiakom możliwość wpływu na wysokość swojej miesięcznej stawki za śmieci.

 • Artykuł

  Pszczółki z ośmiu żoliborskich uli zostały przeniesione do pasieczyska w okolicach Warszawy. Obszar obejmujący żoliborskie parki Kaskada i Kępa Potocka znalazł się w strefie zagrożenia zgnilcem amerykańskim - jedną z najgroźniejszych chorób bakteryjnych pszczół. Do czasu ustąpienia zagrożenia, pszczoły będą przebywały w bezpiecznym i miododajnym miejscu – w lasach nad rzeką Liwiec.

 • Artykuł

  „Lato w mieście z Eco Studio” to konkurs organizowany w ramach projektu edukacyjnego Eco Studio ELECTRO-SYSTEM. Jego celem jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sposobów postępowania z nim oraz wpływu na środowisko naturalne, zdrowie i życie ludzi. Patronat nad projektem objął Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Paweł Michalec.

 • Artykuł

  Obecnie dzieki wsparciu Urzedu Dzielnicy Żoliborz zostały wydane następujące książki: Przewodnik Historyczny po Żoliborzu Kalendarz na rok 2012 Kalendarz na rok 2013 Kalendarz na rok 2014 Link do publikacji - pobierz Ilustrowany kalendarz Dzielnicy Żoliborz 2018 Żoliborz walczący - Grzegorza Jasińskiego Przedwojenny Żoliborz - najpiękniesze fotografie - Tomasz Pawłowski Żoliborz w fotografii Andrzeja Jastrzemskiego Józef Piłsudski 22 stycznia...

 • Artykuł

  Na okładce tego tomu umieściliśmy zdjęcie skromnego, szarego kamienia posadowionego w Parku Żeromskiego tuż obok miejsca, w którym nieistniejąca już fosa okalała Fort Sokolnickiego. Spotykamy się przy nim co roku 11 listopada w dniu Święta Niepodległości. Prosta, bardzo oszczędna w słowach inskrypcja zwraca za każdym razem naszą uwagę na zakodowany w tym krótkim tekście przekaz pamięci o tradycji tego skrawka Warszawy.

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXVII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 19 maja 2021 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. ...

 • Artykuł

  Informuję, że związku z prowadzonymi przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczeniami taktyczno – specjalnymi pod kryptonimem RENEGADE\SAREX-21, w dniach 17-21 maja 2021 roku planowane jest uruchomienie syren alarmowych i nadanie treningowego sygnału ogłoszenia alarmu, dotyczącego zagrożenia z powietrza, tj. sygnału akustycznego modulowanego w czasie 3 min. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez nadanie treningowego sygnału odwołania alarmu, tj. sygnału akustycznego ciągłego w czasie...

 • Artykuł

  PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 11 maja 2021 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Szkoły Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, ul. Braci Załuskich 1, Szkoły Podstawowej nr 392 im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie, Aleja Wojska Polskiego 1a.

 • Artykuł

  Biorąc udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) przez Internet, nie tylko realizujesz obywatelski obowiązek, ale również masz szansę na spełnienie motoryzacyjnego marzenia! Główną nagrodą loterii NSP 2021 są samochody osobowe. Oprócz auta można wygrać również bony na zakupy o wartości 500 zł lub 1000 zł.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD Wspólnego posiedzenia Komisji Kultury w dniu 17 maja 2021r., godz. 18.00 tryb zdalny

 • Artykuł

  Wprowadź treść...

 • Artykuł

  14 maja zaczną działać cztery warszawskie punkty szczepień powszechnych. Zostaną one uruchomione na terenie Śródmieścia, Białołęki, Targówka i Wawra. Trwa już rejestracja na szczepienia w tych miejscach, a informacje jak to zrobić znajdują się na stronie zdrowie.um.warszawa.pl/warszawaszczepi.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 13 maja 2021 r., godz. 18.00 (CZWARTEK)

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy poszukuje 5 kandydatów na płatne praktyki absolwenckie. Oferujemy praktyki absolwentom szkół średnich w 5 wydziałach urzędu: Architektury i Budownictwa, Infrastruktury, Kultury i Promocji, Nieruchomości oraz w Wydziale Organizacyjnym.

 • Artykuł

  Porządek obrad Posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego - 12-05-2021r.

 • Artykuł

  Po walce z ciężką chorobą odszedł od nas Jarosław Zieliński. Człowiek kultury, wspaniały varsavianista, autor wielu cennych publikacji o Warszawie. Jako współautor przewodnika po Żoliborzu, otrzymał Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy.

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXVI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 28kwietnia 2021 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przyjął w czwartek, 29 kwietna uchwałę w sprawie wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o powołanie Przedszkola nr 466 i Szkoły Podstawowej nr 396 przy ul. Anny German. To kolejny milowy krok, dzięki któremu przyśpieszą prace nad otwarciem dwóch nowych placówek dydaktycznych dla dzieci na Żoliborzu. Proces uruchamiania placówek edukacyjnych jest kilkuetapowy. Powołanie Szkoły Podstawowej nr 396 pod adresem Anny German 5A i Przedszkola nr...

 • Artykuł

  Żoliborz, to miejsce, które zawsze zachwycało. Nazwę swoją zawdzięcza urodzie fragmentu skarpy wiślanej. Widok, który się stąd rozciągał, wywołał spontaniczny okrzyk w języku francuskim: Joli Bord. I tak już zostało. Spolszczony „Piękny Brzeg”, to dzisiejszy Żoliborz. Nazwa jeszcze jednego fragmentu naszej dzielnicy ma źródłosłów francuski – Marymont – od Marie Mont, czyli Góry Marii. Na tej górze polski król Jan III Sobieski, znakomity wojownik, pogromca Turków pod Wiedniem, zbudował letnią...

 • Artykuł

  Znak graficzny Urzędu Dzielnicy Żoliborz jest możliwy do pobrania wyłącznie za zgodą Wydziału Kultury i Promocji: Syrenka warszawska Zakochaj się w Warszawie na Żoliborzu Projekt finansuje / współfinansuje m.st. Warszawa

 • Artykuł

  Donata Wancel e-mail: dwancel@um.warszawa.pl tel: +48 22 443 90 55 Stanowisko: Rzecznik Prasowy Urzędu Dzielnicy Żoliborz