Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na obsługę techniczną i przeprowadzenie imprezy pn. „Świąteczne spotkanie mieszkańców Żoliborza” w dniu 18 grudnia 2021 r. przed Urzędem Dzielnicy Żoliborz, w godzinach 13:00 - 17:00.

 • Artykuł

  Posiedzenie zostało odwołane

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 7 grudnia 2021 r., (WTOREK) godz. 18.00 posiedzenie zdalne Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie skargi z dnia 21 października 2021 r. na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana w Warszawie. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji /-Anna Świeżawska-/ Osoby...

 • Artykuł

  Od dzisiaj można zgłaszać projekty do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono rekordową kwotę - 101 130 815 zł. Pula ogólnomiejska wynosi 30 339 246 zł, a na Żoliborzu do rozdysponowania jest 2 022 616 zł. Etap składania projektów, które realizowane będą w 2023 roku, potrwa do 25 stycznia 2022 r.

 • Artykuł

  Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert: dla potrzeb Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Przedmiot zamówienia: zakup ozdób świątecznych ozdoby świąteczne w kształcie reniferów, ze światełkami (ZEWNETRZNE– 2 sztuki, wysokość ok. 1-1,5m); pluszowe ozdoby świąteczne (mix od 10 do 35 cm – 25 sztuk); Skarpety świąteczne do wieszania – (10 sztuk); Świece zapachowe – mix świątecznych zapachów – (30 sztuk); ...

 • Artykuł

  Warszawa inwestuje w walkę ze smogiem. Rozstrzygnięto przetarg na zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci 165 czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem. Dwa takie urządzenia znajdą się na Żoliborzu: na latarniach nr 145562 przy Placu Wilsona oraz nr 146935 na skwerze przy Placu Lelewela. Dodatkowo ma być zaprojektowana i uruchomiona strona internetowa, a także aplikacja mobilna.

 • Artykuł

  Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na usługę wykonania i dostarczenia gadżetów reklamowych z logo „Zakochaj się w Warszawie na Żoliborzu” lub „I LOVE Żoliborz” dla potrzeb Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, według poniższej specyfikacji: Wieszak na torebkę – 100 sztuk Parasol z automatycznym otwieraniem i zamykaniem – 200 sztuk Kubek termiczny – 100 sztuk Smycz z plakietką – 500 sztuk Kable USB 4 w 1 – 200 sztuk Długopis...

 • Artykuł

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737) W dniach od 15-30 listopada 2022 r. planowane jest przeprowadzenie akcji szepienia ochronnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów. Szczepieniem zostaną objęte następujące powiaty województwa mazowieckiego: powiat białobrzeski, powiat...

 • Artykuł

  Uczeń XVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej Janek Dąbrowski brał udział w konferencji klimatycznej COP26 reprezentując Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

 • Artykuł

  Jak co roku, apelujemy, aby w mroźne jesienne i zimowe dni pamiętać o kotach wolno żyjących i zapewnić im dostęp do piwnic. Na Żoliborzu zarejestrowanych jest obecnie 83 społecznych karmicieli kotów, którym regularnie wydajemy worki z karmą suchą oraz puszki z karmą mokrą. Według ich wskazań liczba wolno bytujących kotów na Żoliborzu wynosi w tym momencie 1030.

 • Artykuł

  W piątek przed południem odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne pracowników i klientów przebywających w budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Celem przeprowadzonych ćwiczeń było przypomnienie zasad oraz praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z budynku w wyniku zagrożenia.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 listopada 2021 r., godz. 18:00 (czwartek) Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 s. 328 Przyjęcie porządku obrad Powołanie zespołu kontrolnego ds. kontroli „Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w zakresie realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi na usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi oraz poprawności konkursów związanych z wynajęciem lokali...

 • Artykuł

  W związku z obowiązywaniem na Żoliborzu strefy płatnego parkowania, przed wjazdem na żoliborskie podwórka administrowane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami stawiane są znaki B-35 (zakaz postoju) z dopiskiem „nie dotyczy posiadacza abonamentu mieszkańca ZDM z kodem Z0X” (gdzie X to cyfra od 1 do 7).

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXXIII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 24 listopada 2021 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. ...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 23 listopada 2021 r. godz. 18:00 (wtorek) Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie zmian do WPF oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r., proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą nr 1375/21 z dnia 16 listopada 2021 r. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 22 listopada 2021 r. godz. 17:00 (PONIEDZIAŁEK) Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad. Rok 2022 pod patronatem Haliny Skibniewskiej. Zakończenie posiedzenia. Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury /-/Wiktor Jasionowski Zaproszeni goście: p. Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz p. Małgorzata Łowkis-Przybytniak - p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i...

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, w związku z planowanym uruchomieniem Szkoły Podstawowej nr 396 przy ul. Anny German 5A oraz w nawiązaniu do informacji przekazanych na spotkaniu w dniu 26 października br. z Panią Dyrektor, Rodziców uczniów zainteresowanych przeniesieniem dziecka do klas I-III do nowej szkoły, prosimy o wypełnienie i przekazanie „deklaracji przeniesienia dziecka w roku szkolnym 2021/2022” według załączonego wzoru na adres: sp396@edu.um.warszawa.pl w terminie do 19 listopada br.

 • Artykuł

  Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na wykonanie gadżetów na potrzeby Centrum Lokalnego Żoliborz na Żoliborzu. Od oferenta oczekujemy realizacji zadania zgodnie z opisem poniżej: *GADŻETY kolorowy worek (150 szt.) parasol automatyczny (150 szt., 4 kolory) kubek termiczny z bambusa (50 szt.) koc piknikowy (25 szt.) opaska odblaskowa (150 szt.) pojemnik z woreczkami dla psa (500 szt.) pojemnik z...

 • Artykuł

  Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert: dla potrzeb Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Przedmiot zamówienia: wykonanie namiotu typu standard o wymiarach 3x3 m Termin realizacji zamówienia do 15.12.2021r. Kryteria oceny oferty: cena (waga 100%). Inne istotne warunki zamówienia : Usługa zawiera wykonanie namiotu z konstrukcją aluminiową i wodoodporną tkaniną poliestrową. Namiot zostanie wykonany z...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD wspólnego posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Komisji Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 17 listopada 2021 r., godz. 17:30 (ŚRODA) tryb zdalny Przyjęcie porządku obrad. Informacja o przebiegu prac koncepcyjno- projektowych nad zagospodarowaniem nieruchomości miejskiej przy ul. Potockiej 1, przedstawienie i omówienie propozycji rozwiązań projektowo- funkcjonalnych. Omówienie przebiegu konsultacji z klubami sportowymi aktualnie...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Szkolenie ONLINE na rzecz członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych w procedurze „Niebieskie Karty” Od realizatora oczekujemy realizacji zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1...

 • Artykuł

  15 listopada Żoliborz objęty zostanie w całości strefą SPPN. Także mieszkańcy, którzy korzystają z parkowania na podwórkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami na Żoliborzu powinni zaopatrzyć się w abonament mieszkańca (rejonowy lub obszarowy) wydawany przez Zarząd Dróg Miejskich.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 15 listopada 2021 r., godz. 18:00 (PONIEDZIAŁEK) w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy placowi na Żoliborzu imienia Andrzeja Wajdy –opinia komisji. Miejsca Pamięci Narodowej oraz Pomniki na terenie Dzielnicy Żoliborz: informacja dotycząca opieki nad w/w obiektami przez Wydziały: Kultury i Promocji oraz Ochrony Środowiska Urzędu...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Kultury i Promocji zaprasza do składania ofert na usługę związaną z: 1) Wypożyczeniem i montażem oświetlenia świątecznego składającego się z następujących elementów: Teren przylegający do Urzędu Dzielnicy Żoliborz: Bombka 3D z siedziskiem o wymiarach nie mniejszych niż: średnica 1,6m, wysokość 1,7m, o efekcie błysku w co piątej diodzie. Dodatkowo bombka ma być udekorowana siatką dekoracyjną. Zegar Królowej Śniegu - dekoracja...

 • Artykuł

  Projekt pn. SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy realizowany jest w dwóch żoliborskich placówkach – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana oraz Szkole Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy. Planowany okres realizacji projektu: 01.12.2019-30.04.2022 r. Celem projektu jest rozwój doradztwa zawodowego i poprawa jakości usług w zakresie doradztwa. W ramach projektu realizowane są zajęcia indywidualne z uczniami...

 • Artykuł

  Trwają prace związane z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w dzielnicy Żoliborz. Zarząd Dróg Miejskich wyznacza ok. 4,7 tys. miejsc postojowych, wprowadza też inne zmiany w ruchu. Część ulic stanie się jednokierunkowa, niektóre miejsca postojowe będą dostępne tylko dla mieszkańców.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 9 listopada 2021 r., (WTOREK) godz. 17.30 posiedzenie zdalne Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie skargi z dnia 18 września 2021 r. na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji /-Anna Świeżawska-/ Osoby zaproszone: Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – p....

 • Artykuł

  Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Henryka Króla, Dyrektora i Członka Zarządu Dzielnicy Żoliborz w latach 1997-2002 oraz radnego Dzielnicy Żoliborz w latach 2002-2006, zaangażowanego żoliborskiego samorządowca.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 8 listopada 2021 r. (PONIEDZIAŁEK) godz. 18:00 Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad. Prezentacja założeń Karty Praw Drzew oraz omówienie założeń standardów postępowania z drzewami na terenie m.st. Warszawy. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska /-/Łukasz Porębski Zaproszeni goście: Wiceburmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – Renata...

 • Artykuł

  Dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci byłych pracowników PPGR. Miasto Stołeczne Warszawa zaprasza do składania wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR.