Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  Dlaczego obchodzimy Światowy Dzień FAS właśnie 9 września? Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) obchodzony jest corocznie 9 września od 1999 roku, kiedy to w Auckland w Nowej Zelandii, o godzinie 9.09 zabrzmiały dzwony w Kościele Metodystów. Powtarzające się dziewiątki w dacie i godzinie mają tu symboliczną wymowę: 9 miesięcy ciąży bez alkoholu.

 • Artykuł

  PRZEDMIOT WYCENY: Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy planuje budowę platformy internetowej w technologii WWW mającej na celu prezentację w przestrzeni internetowej firm / punktów handlowo – usługowych działających na terenie dzielnicy Żoliborz. Ideą Portalu będzie zebranie w jednym miejscu ofert sprzedaży dóbr i usług dostępnych w dzielnicy Żoliborz (sklepów, punktów gastronomicznych, punktów usługowych) i udostępnienie jej mieszkańcom w celu ułatwienia wyszukiwania dostępnych na terenie

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 14 września 2023 r. (czwartek) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328. Przyjęcie porządku obrad. Omówienie poziomu bezpieczeństwa - ostatnie zdarzenia kryminalne na Żoliborzu. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Budżetu /-/ Joanna Tucholska Zaproszeni goście: Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz...

 • Artykuł

  Już jest, nowa czcionka pod nazwą „Bar Sady”, która została odtworzona na podstawie historycznego kroju pisma z szyldu baru mlecznego "Sady", znajdującego się na Żoliborzu przy ulicy Krasińskiego. To projekt zrealizowany w ramach 9. edycji Budżetu Obywatelskiego 2023, który zyskał poparcie 754 mieszkańców dzielnicy.

 • Artykuł

  Wręczenie nominacji na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli W dniu 28 sierpnia 2023 r. na Zamku Królewskim odbyło się uroczyste wręczenie nominacji dla dyrektorów rozpoczynających kadencje z dniem 1 września 2023 r. Z rąk Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy - Renaty Kaznowskiej oraz Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Żoliborz – Renaty Kozłowskiej, powierzenia otrzymały: Pani Joanna Pyzara – Przedszkole nr 87 Pani Małgorzata Woźniak – Przedszkole nr 130 Pani Katarzyna Pernach-Brzostek –...

 • Artykuł

  Trwa nabór wniosków do 9. edycji miejskiego konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Obiekty, których oferta adresowana jest do osób starszych i są dostosowane do ich potrzeb otrzymają specjalne certyfikaty.

 • Artykuł

  Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe odbędą się 15 października 2023 r. Można już składać wnioski o zmianę miejsca do głosowania i wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

 • Artykuł

  Od 19 września co wtorek, zapraszamy Was na serię bezpłatnych treningów pamięci, które odbędą się w Domu Seniora „Piękny Brzeg” przy ulicy ks. J. Popiełuszki 16. To wyjątkowa okazja, aby spędzić czas aktywnie i jednocześnie zadbać o własny umysł. Cykl treningów potrwa aż 10 tygodni, co daje mnóstwo okazji do nauki i doskonalenia swoich umiejętności.

 • Artykuł

  W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje dotyczące przedszkola Edulica zlokalizowanego przy ulicy Ficowskiego 6, które wprowadzają w błąd mieszkańców i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. W tej sytuacji pragniemy wyjaśnić, że placówka edukacyjna Edulica, przy ul. Ficowskiego 6, nie jest placówką samorządową, a przedszkolem założonym i prowadzonym przez prywatnego przedsiębiorcę. Każda placówka oświatowa prowadzona przez podmiot prywatny, aby rozpocząć funkcjonowanie jest...

 • Artykuł

  Już w najbliższą sobotę, od godziny 13.00 zapraszamy wszystkich na wspaniałą zabawę do Parku im. Stefana Żeromskiego, aby wspólnie świętować 97. urodziny Placu Wilsona! Zapewniamy mnóstwo atrakcji dla osób w każdym wieku!

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 6 września 2023 r. (środa) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328. Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie petycji z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powrotu „Prochowni Żoliborz”. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji /-/ Anna Świeżawska Zaproszeni goście: Radca Prawny Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy...

 • Artykuł

  Od 1 września rusza kampania „Sztuka reagowania na przemoc”. Motywem przewodnim akcji jest sygnalizowanie przemocy domowej i wołanie o pomoc. Kampania dotyczy głównie trzech grup osób zależnych, czyli dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

 • Artykuł

  Przedszkola nr 197 „Do-Re-Mi” w Warszawie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3A Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r....

 • Artykuł

  Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 3 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Koniec lata nie oznacza nudy i końca ciekawych wydarzeń adresowanych do żoliborskich seniorów. Rada oraz Zarząd Dzielnicy Żoliborz we współpracy z Radą Seniorów przygotowali dla żoliborskich Seniorów nie lada gratkę! We wrześniu odbędą się trzy spektakle w Teatrze Komedia, na które przygotowano pulę bezpłatnych biletów – dla seniorów z dzielnicy Żoliborz:

 • Artykuł

  Dobiega końca realizacja jednego z największych żoliborskich projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2023 - modernizacja nawierzchni boiska przy LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Ignacego Witkiewicza. Boisko szkolne przy ulicy Elbląskiej 51 zyskało nową poliuretanową nawierzchnię, a zużyty już sprzęt sportowy zostanie wymieniony i uzupełniony.

 • Artykuł

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do izb rolniczych w okręgu wyborczym nr 313, zaplanowanych na 24 września 2023 r., udostępniony będzie do wglądu w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy – Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), pok. 1804 (18 piętro) telefon 22 443 25 87, 22 443 25 07 w dniach 25 - 31 sierpnia 2023 r. w godzinach 8.00-16.00 Podstawa prawna: art. 28 ust. 3 ustawy z dnia...

 • Artykuł

  Warszawa, dnia 23.08.2023 r. Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XLVIII Sesję Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Posiedzenie odbędzie się dnia 30 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz, w sali nr 328 w trybie stacjonarnym. Porządek obrad: ...

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 29 sierpnia 2023 r. (wtorek) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, s. 328. Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2023 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2024/2023 z 24...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Dwa lata temu zdewastowano 75 tzw. tablic Tchorka postawionych w miejscach gdzie podczas okupacji i Powstania Warszawskiego ginęli Polacy. Naklejki z napisem „Niemcy”, zakrywającego słowo „hitlerowcy”, przyklejono na tablicach na terenie Bielan, Mokotowa, Śródmieścia, Ochoty, Pragi-Północ, Woli, Włoch i Żoliborza. Sprawcy są znani, bowiem przyznali się w mediach do tego wandalizmu.

 • Artykuł

  Miejska wyspa ciepła, fale upałów, podtopienia – to tylko część skutków zmiany klimatu. Część tych zjawisk można do pewnego stopnia ograniczyć lub się do nich przygotować. W specjalnym poradniku Warszawa podpowiada, jak to zrobić.

 • Artykuł

  Poszukujemy kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach do izb rolniczych Mazowiecka Izba Rolnicza poszukuje kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej spełniającego warunki określone w art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183). W rozumieniu ustawy o izbach rolniczych członkami komisji mogą być: osoby fizyczne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku...

 • Artykuł

  07.08.2023 r. rozpoczną się prace związane z wykonaniem odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. L. Mierosławskiego do ul. J. Hauke – Bosaka (ul. Śmiałej), tj. kanału deszczowego wraz z wpustami deszczowymi.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  W ramach upamiętnienia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godzinie 17:00 na 60 sekund uruchomione zostaną syreny alarmowe. Powstańcy wystosowali apel o godne uczczenie godziny „W”.