Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  W piątek, 1 lipca po długiej chorobie, w wieku 84 lat zmarł Marek Rapacki, wieloletni redaktor działu zagranicznego i korespondent „Gazety Wyborczej”, działacz opozycji demokratycznej w PRL. Był mocno związany z Żoliborzem i ruchem spółdzielczym w naszej dzielnicy.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 lipca 2022 r., godz. 18:00 s.328 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały komisji w sprawie treści maila z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie rzekomych nieprawidłowości przy wybieraniu wykonawców przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Omówienie dokumentów przesłanych przez kontrolowanego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m....

 • Artykuł

  Ogłoszony w czerwcu przetarg na wykonanie projektu przebudowy ulicy Przasnyskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera, a następnie na ich wykonanie został unieważniony. Złożone przez zainteresowanych wykonawców oferty były wyższe niż środki finansowe zabezpieczone na ten cel przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Trwają obecnie prace nad zwiększeniem budżetu na realizację tego zadania i ogłoszeniem kolejnego przetargu.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 13 lipca 2022 r., godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s. 328 Przyjęcie porządku obrad Koncepcja odkrycia rzeki Drny – perspektywy realizacji, kwestie prawne, możliwości zapewnienia finansowania. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska /-/Łukasz Porębski Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego /-/ Donata Rapacka Zaproszeni...

 • Artykuł

  Warszawianka Roku to plebiscyt honorujący kobiety, które swoją działalnością społeczną lub zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promowania Warszawy. Do 5 sierpnia można zgłaszać swoje kandydatki do tegorocznego tytułu.

 • Artykuł

  Przyjdź na galę ogłoszenia wyników głosowania i poznaj projekty, które zmienią Warszawę!

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 12 lipca 2022 r., godz. 18.00 Czytelnia Naukowa nr XVI Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Pl. Inwalidów 3 Gospodarzem spotkania będzie Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Pani Małgorzata Kocot Przyjęcie porządku obrad. Informacja o pracy Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz jej oddziałów. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. ...

 • Artykuł

  W sierpniu przeprowadzimy pielęgnację starorzecza w parku Kępa Potocka. Na wodach kanałku pojawi się nowoczesna amfibia Truxor, za pomocą której usunięta zostanie roślinność w niekontrolowany sposób rozrastająca się po jego dnie. Nadmiar roślinności wodnej przyczynia się bowiem do przyspieszenia procesów eutrofizacji i powoduje spadek jakości wody.

 • Artykuł

  Iwona Mirosław-Dolecka wygrała konkurs i została dyrektorem Żoliborskiego Domu Kultury m.st. Warszawy. Nową funkcję obejmie od 1 lipca 2022 roku, którą pełnić będzie przez kolejne 3 lata.

 • Artykuł

  Ponad 1000 sadzonek roślin aktinidii ostrolistnej, dławisza okrągłolistnego oraz akebii pięciolistkowej stworzy długowieczne żywopłoty wokół żoliborskich placówek edukacyjnych. Od wiosny realizowany jest projekt z Budżetu Obywatelskiego 2022 „840 metrów żywopłotu wokół żoliborskich szkół i przedszkoli”. Zagłosowano na niego 1084 mieszkańców Żoliborza.

 • Artykuł

  Ursus przed Białołęką i Wawrem – tak wygląda dzielnicowy „ranking obywatelskości” w stolicy. W tych dzielnicach mieszańcy i mieszkanki oddali najwięcej głosów w budżecie obywatelskim. Można to zrobić jeszcze do czwartku 30 czerwca do godz. 23:59.

 • Artykuł

  PROJEKT PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 4 lipca 2022 r., godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Ustanowienie roku 2023 imieniem Aliny Janowskiej. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. ...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy poszukuje 6 kandydatów na płatne praktyki absolwenckie. Oferujemy praktyki absolwentom w 6 wydziałach urzędu: Informatyki, Infrastruktury, Kultury i Promocji, Obsługi Mieszkańców, Oświaty i Wychowania oraz w Wydziale Organizacyjnym.

 • Artykuł

  Ruszają prace nad przebudową budynku przy ul. Śmiałej 21 pod siedzibę Żoliborskiego Domu Kultury. W środę, 22 czerwca Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podpisał umowę na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności domu kultury. Dokumentacja projektowa ma być gotowa w ciągu 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

 • Artykuł

  Już w najbliższy czwartek 23.06.2022 o godz. 19.00 spotykamy się na koncercie, by: powitać wakacje, pożegnać szkołę (chociaż na 2 miesiące), dobrze się bawić, mieć co wspominać Bądźcie z nami, niech to będzie początek dobrej, żoliborskiej tradycji! Koncert współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 • Artykuł

  Często zdarza się, że nie wiemy jak pomóc osobom z niepełnosprawnościami. Nie wiemy jak odnaleźć się w sytuacji, kiedy osoba z niepełnosprawnością narządu wzroku potrzebuje wsparcia osoby widzącej. Dlatego Polski Związek Niewidomych (PZN) wydał poradnik „Jak pomagać osobom niewidomym i słabowidzącym”.

 • Artykuł

  Informujemy, że od 1 kwietnia 2022 r. m.st. Warszawa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Program realizowany jest w dwóch modułach – opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I) oraz opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II).

 • Artykuł

  Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy we współpracy z Centrum Alzheimera zapraszają opiekunów osób z zespołami otępiennymi w tym szczególnie z chorobą Alzheimera do udziału w III SPOTKANIU INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM

 • Artykuł

  Ruszają zapisy na szkolenia komputerowe dla Seniorów realizowane w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego 2022 „Senior XXI wieku - kurs obsługi komputera dla mieszkańców w wieku 65+”. Kurs dedykowany jest dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie posługiwania się różnymi urządzeniami technologicznymi, korzystania z usług w sieci i załatwiania spraw urzędowych przez Internet oraz obsługi aplikacji i z zasad bezpieczeństwa w sieci.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 czerwca 2022 r., godz. 18:00 s.301 (mała) w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu kontrolnego ds. „Kontroli realizacji umowy dzierżawy Fortu Sokolnickiego zawartej w dniu 16 kwietnia 2012 r. pomiędzy Urzędem m. st. Warszawy a Konsorcjum Nowy Fort Sokolnickiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie pod...

 • Artykuł

  Wystartowała 9. edycja budżetu obywatelskiego. W tegorocznej edycji mieszkańcy Żoliborza zgłosili 68 projektów, a do głosowania dopuszczonych zostało 31 pomysłów na łączną kwotę 3 mln 494 tys. 650 zł. Środki przeznaczone na realizację budżetu obywatelskiego na Żoliborzu w 2023 roku to 2 mln 22 tys. 616 zł. Maksymalna kwota przewidziana na pojedynczy dzielnicowy projekt wynosi 404 tys. 523 zł.

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXXVIII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 22 czerwca 2022 r. /środa/ o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz s. 328 w trybie stacjonarnym. Porządek...

 • Artykuł

  Prawie 7 tysięcy organizacji pozarządowych działa w Warszawie, codziennie zmieniając życie mieszkańców na lepsze. Działają na wielu polach, między innymi opiekują się potrzebującymi pomocy, zajmują się dziećmi, prowadzą zajęcia edukacyjne i sportowe, czy tworzą ofertę kulturalną stolicy. Organizują też tysiące innych inicjatyw, dzięki którym Warszawa jest miastem dla wszystkich. Miejscem dobrym do życia, przyjaznym i otwartym, w którym każdy czuje się u siebie.

 • Artykuł

  120 stanowisk komputerowych do nauki zdalnej, kursy języka polskiego, wsparcie psychologiczne, zajęcia dla dzieci i młodzieży – to tylko część oferty przygotowanej dla gości z Ukrainy w budynku przy ul. Towarowej 25a. Dzięki współpracy m.st. Warszawy z Alior Bankiem oraz UNICEF, rozpoczyna działalność Centrum Edukacji i Rozwoju.

 • Artykuł

  Już wkrótce przy ulicy Braci Załuskich wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 267 pojawią się nowe latarnie. Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podpisał umowę na realizację projektu z Budżetu Obywatelskiego 2022, który zakłada doświetlenie trzema latarniami chodnika, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych w okresie jesienno-zimowym.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 21 czerwca 2022 r., godz. 17.30 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1588/2022z dnia 17 maja 2022 r. wraz z autopoprawkami ...

 • Artykuł

  Za nami VIII Mityng Lekkoatletyczny im. Jana Mulaka, który rozegrany został na boiskach Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1. Organizatorem zawodów był Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz.

 • Artykuł

  W czwartek, 9 czerwca w siedzibie Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Wyspiańskiego 6/8 przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Żoliborz, pracownicy ośrodka oraz Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy zorganizowali szkolenie i pokaz dla seniorów z udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. W szkoleniu uczestniczyło 30 seniorów.

 • Artykuł

  W najnowszym raporcie „Gmina na 5!” badającym dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców, Żoliborz drugi raz z rzędu zdobył tytuł „Złotej Gminy na 5!”. Z liczbą punktów 30 uplasowaliśmy się na 6 pozycji rankingu wśród 669 gmin i 18 dzielnic Warszawy biorących udział w badaniu.

 • Artykuł

  Dzisiaj, po prawie trzech miesiącach działalności, zostanie zamknięty Centralny Punkt Rejestracji PESEL na Stadionie Narodowym przeznaczony dla obywateli Ukrainy.