Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

 • Artykuł

  Przedstawiamy do konsultacji społecznych projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy. To wizja dla całego miasta. Określi, gdzie budować mieszkania, jak łączyć je z miejscami pracy i rekreacji, gdzie sadzić zieleń i jak rozwijać komunikację. Tworząc nową konstytucję przestrzenną Warszawy, już dwukrotnie rozmawialiśmy z mieszkańcami. Zbieraliśmy wnioski do projektu Studium i opinie do jego założeń. Teraz czas na dyskusję o projekcie.

 • Artykuł

  Do 30 czerwca br. trwa nabór kandydatów na ławników w kadencji 2024 - 2027. Sądy powszechne na terenie Warszawy potrzebują łącznie 597 ławników.

 • Artykuł

  1 czerwca tradycyjnie był dniem piłkarskiego święta dzieci na Żoliborzu. Cieszący się dużym zainteresowaniem turniej piłki nożnej sprawił dzieciom wiele radości. W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn zawodników z rocznika 2014 i młodszych. Uczestniczyły głównie drużyny z Żoliborza i okolic.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Ukończone zostały prace nad projektem przebudowy ulicy Przasnyskiej o długości ok 600 m, od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera. Wykonawca - firma Wegarten - dopełnił ostatnich formalności i przekazaliśmy mu teren pod plac budowy. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2024 roku.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały Komisji w sprawie zapewnienia środków finansowych na przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz wykonanie projektu rewitalizacji parku Kaskada w 2024 r. Omówienie realizacji projektu z budżetu obywatelskiego na terenie pasa zieleni ul. Krasińskiego między ul. Ks....

 • Artykuł

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana w Warszawie, ul. Or-Ota 5 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym...

 • Artykuł

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Warszawie, ul. Alojzego Felińskiego 15 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole...

 • Artykuł

  Na terenie Parku Kępa Potocka ustawione zostały leżanki wypoczynkowe. To projekt zrealizowany w ramach 9 edycji Budżetu Obywatelskiego 2023, który zyskał poparcie 1085 mieszkańców dzielnicy.

 • Artykuł

  Ruszyły zapisy na zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje z psychoterapeutą w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego 2023 „Nie jesteś sam – pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży”. Projekt adresowany jest dla uczniów żoliborskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców i opiekunów. Za jego realizacją opowiedziało się 1200 mieszkańców Żoliborza.

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 31 maja 2023 r. (środa) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328. Przyjęcie porządku obrad. Informacja o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cytadeli Warszawskiej – dyskusja. Informacja o pracach nad projektem nowego studium oraz perspektywy aktualizacji obowiązujących w dzielnicy planów miejscowych. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  10 czerwca 2023 r. ElektroEko nie będzie prowadzić zbiórki we wszystkich warszawskich Mobilnych Punktach Zbierania Elektrośmieci. Mobilne Punkty Zbierania Elektrośmieci ElektroEko będą czynne normalnie we wszystkie pozostałe soboty czerwca. Alternatywne sposoby na oddanie elektrośmieci w Warszawie dostępne są na Miejskim Centrum Kontaktu 19115.

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328 Przyjęcie porządku obrad. Omówienie wyjaśnień przekazanych przez kontrolowanego w sprawie kontroli Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w zakresie realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi na usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi oraz poprawności konkursów...

 • Artykuł

  Już 3 czerwca w godzinach 13:00 - 22:00 serdecznie zapraszamy na plenerowe wydarzenie pod nazwą: „Otwieramy Żoliborz”. W malowniczym Parku Kępa Potocka zapewnimy moc atrakcji. Zapowiada się prawdziwe szaleństwo!

 • Artykuł

  W najnowszym raporcie „Gmina na 5!” badającym dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców, Żoliborz trzeci raz z rzędu zdobył tytuł „Złotej Gminy na 5!”. Z liczbą punktów 29,5 uplasowaliśmy się na 4 pozycji rankingu wśród 714 gmin i 18 dzielnic Warszawy biorących udział w badaniu.

 • Artykuł

  Warszawa, dnia 16.05.2023 r. Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 18 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016* Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję XVIII Sesję Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się dnia 23 maja 2023 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisane nieruchomości położone w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiące własność m.st. Warszawy, zostały przeznaczone do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 22 maja 2023 r. (poniedziałek) Godź. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328. Przyjęcie porządku obrad. Działalność Żoliborskiego Domu Kultury – podsumowanie dotychczasowej działalności i dalsze plany. Zakończenie posiedzenia. Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury /-/ Wiktor Jasionowski Zaproszeni goście: Pan Paweł Michalec - Burmistrz...

 • Artykuł

  Od dziś uczniowie klas ósmych szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do warszawskich szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu.

 • Artykuł

  Warszawa, dnia 10.05.2023 r. Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XLV Sesję Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Posiedzenie odbędzie się dnia 17 maja 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz, w sali nr 328 w trybie stacjonarnym. Porządek obrad: ...

 • Artykuł

  Wraca akcja Ekopoukładani, w ramach której mieszkańcy będą mogli wymienić stare elektrośmieci na sadzonki roślin. Pierwsza odsłona tegorocznego wydarzenia odbędzie się w sobotę, 13 maja, na Woli.

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu w dniu 16 maja 2023 r. (wtorek) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328 Przyjęcie porządku obrad. Informacja Dyrektora OSiR Żoliborz nt. realizacji koncepcji modernizacji obiektów przy ul. Potockiej 1. Organizacja Gali Sportu 2023. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu /-/ Monika Kurowska Zaproszeni goście: Pan Paweł Michalec...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.