Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Koniec sprawdzianów, koniec dzwonków, koniec szkoły! Czas na imprezę! Po uroczystym zakończeniu roku szkolnego, zostawcie świadectwa i wpadajcie do nas na rapowy koncert!

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Dwie żoliborskie inwestycje otrzymały wsparcie z budżetu Województwa Mazowieckiego. 4 mln zł przyznano na przebudowę ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera, a kwotę 300 tys. zł na przebudowę siedziby Żoliborskiego Domu Kultury przy ul. Śmiałej 21.

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu w dniu 20.06.2023 r. (wtorek) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, s. 328. Przyjęcie porządku obrad. Podsumowanie i największe wyzwania w procesie rekrutacji na rok szkolny 2023/24 do żoliborskich: Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Szkół Ponadpodstawowych – rekrutacja w trakcie. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu /-/...

 • Artykuł

  15 czerwca rozpocznie się głosowanie na projekty zgłoszone w 10. edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Żoliborza zgłosili 83 projekty, a do głosowania dopuszczonych zostało 46 pomysłów na łączną kwotę 5 mln 564 tys. 682 zł. Środki przeznaczone na realizację budżetu obywatelskiego na Żoliborzu w 2024 roku to 2 mln 28 tys. 543 zł. Maksymalna kwota przewidziana na pojedynczy dzielnicowy projekt wynosi 405 709 zł.

 • Artykuł

  W poniedziałek 12.06.2023 r. w siedzibie Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zorganizowaliśmy Żoliborską Galę Sportu Szkolnego. Podczas uroczystości podsumowaliśmy rywalizację sportową szkół w roku szkolnym 2022/2023. Uczestników gali powitali gospodarz muzeum dyrektor Sławomir Majcher oraz burmistrz dzielnicy Żoliborz Paweł Michalec, którzy uroczyście otworzyli galę.

 • Artykuł

  W kwietniu Szkoła Podstawowa nr 267 oraz Samorząd Uczniowski ogłosili konkurs na mural, który będzie umieszczony na północno-wschodniej ścianie budynku szkoły. Z powodu dużej liczby zainteresowanych, termin składania prac został przedłużony z 21 kwietnia 2023 roku do 11 maja 2023 roku. Jak wybrano projekt? Najlepszy projekt został wybrany poprzez głosowanie, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 267. Zwycięskim okazała się praca autorstwa Wojciecha Rokosza, za...

 • Artykuł

  Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nr 92/XX/2016 z dnia 18 maja 2016 r. z późn. zm., zwołuję: XV Uroczystą Sesję Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Posiedzenie odbędzie się dnia 19 czerwca 2023 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. Słowackiego...

 • Artykuł

  Zapraszamy wszystkich miłośników sztuki i mieszkańców Żoliborza na niezwykłe obchody imienin Aliny Janowskiej! Rok 2023 jest na Żoliborzu rokiem Aliny Janowskiej, z okazji Jej święta, 17 czerwca, spotkamy się o 14:50 pod pomnikiem Aliny z Dzbanem w malowniczym Parku Żeromskiego skąd w rytmach muzyki na żywo udamy się do Fortu Sokolnickiego, aby wspólnie uczcić pamięć artystki.

 • Artykuł

  Warszawa, dnia 07.06.2023 r. Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XLVI Sesję Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Posiedzenie odbędzie się dnia 14 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz, w sali nr 328 w trybie stacjonarnym. Porządek obrad: ...

 • Artykuł

  Ruszamy z II etapem przebudowy ulicy Śmiałej. W środę, 7 czerwca Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podpisał z wykonawcą – spółką RYMIX - BIS, umowę na realizację II odcinka od al. Wojska Polskiego do ul. Hauke-Bosaka. Termin ukończenia inwestycji przewidziany jest w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

 • Artykuł

  We wtorek, 13 czerwca zapraszamy przedsiębiorców na kolejne spotkanie sieciująco-szkoleniowe organizowane w ramach inicjatywy Żoliborska Strefa Przedsiębiorczych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Spotkanie odbędzie się w Forcie Sokolnickiego przy ulicy Czarnieckiego 51, o godz. 17:00.

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 13 czerwca 2023 r. (wtorek) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2023 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1952/2023 z dnia 23 maja 2023 r. Sprawy...

 • Artykuł

  Przedstawiamy do konsultacji społecznych projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy. To wizja dla całego miasta. Określi, gdzie budować mieszkania, jak łączyć je z miejscami pracy i rekreacji, gdzie sadzić zieleń i jak rozwijać komunikację. Tworząc nową konstytucję przestrzenną Warszawy, już dwukrotnie rozmawialiśmy z mieszkańcami. Zbieraliśmy wnioski do projektu Studium i opinie do jego założeń. Teraz czas na dyskusję o projekcie.

 • Artykuł

  Do 30 czerwca br. trwa nabór kandydatów na ławników w kadencji 2024 - 2027. Sądy powszechne na terenie Warszawy potrzebują łącznie 597 ławników.

 • Artykuł

  1 czerwca tradycyjnie był dniem piłkarskiego święta dzieci na Żoliborzu. Cieszący się dużym zainteresowaniem turniej piłki nożnej sprawił dzieciom wiele radości. W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn zawodników z rocznika 2014 i młodszych. Uczestniczyły głównie drużyny z Żoliborza i okolic.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Ukończone zostały prace nad projektem przebudowy ulicy Przasnyskiej o długości ok 600 m, od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera. Wykonawca - firma Wegarten - dopełnił ostatnich formalności i przekazaliśmy mu teren pod plac budowy. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2024 roku.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały Komisji w sprawie zapewnienia środków finansowych na przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz wykonanie projektu rewitalizacji parku Kaskada w 2024 r. Omówienie realizacji projektu z budżetu obywatelskiego na terenie pasa zieleni ul. Krasińskiego między ul. Ks....

 • Artykuł

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana w Warszawie, ul. Or-Ota 5 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym...

 • Artykuł

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Warszawie, ul. Alojzego Felińskiego 15 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole...

 • Artykuł

  Na terenie Parku Kępa Potocka ustawione zostały leżanki wypoczynkowe. To projekt zrealizowany w ramach 9 edycji Budżetu Obywatelskiego 2023, który zyskał poparcie 1085 mieszkańców dzielnicy.