Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  26 kwietnia 2023 r. w godzinach 9.30-13.30 w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Sempołowskiej przy ul. Popiełuszki 5 odbędą się II Żoliborskie Targi Edukacyjne dla uczniów klas VIII. W trakcie targów swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 2023/2024 prezentować będą wszystkie szkoły ponadpodstawowe Dzielnicy Żoliborz. Targi odbędą się w godzinach: 9.30-11.00 Szkoła Podstawowa nr 92 oraz Szkoła Podstawowa nr 391, 11.00-12.15 Szkoła Podstawowa nr 65 oraz...

 • Artykuł

  Szkoła Podstawowa nr 267 oraz Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na projekt muralu, który ozdobi północno-wschodnią ścianę szkoły. Tematyka muralu powinna zawierać treści związane z Parkiem Sady Żoliborskie. Prace należy składać w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail pzaremba@eduwarszawa.pl do 11.05.2023 roku. Złożenie projektu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz szkoły. Zapraszamy wszystkich do udziału! Regulamin konkursu na projekt muralu “Mural na Sadach...

 • Artykuł

  Zgodnie z informacją dotyczącą przyszłości Pawilonu Kulturalnego, którą opublikowaliśmy 15 marca, zamierzamy pozostać przy społeczno-kulturalnym charakterze prowadzonej w nim działalności.

 • Artykuł

  Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego stan drzew należy poddawać systematycznym przeglądom i badaniom. Jednym z takich badań jest ekspertyza dendrologiczna, której zamierzamy poddać wybrane drzewa rosnące na terenie administrowanym przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Proces ten chcemy przeprowadzić z udziałem mieszkańców, którzy będą mogli wskazać nam drzewa, które w ich ocenie powinny zostać przebadane.

 • Artykuł

  W czwartek, 30 marca Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podpisał umowę na modernizację podwórek wokół budynku przy ul. Krajewskiego 2a wraz z infrastrukturą. Prace w I etapie realizowane będą we wschodniej części terenu obejmującego rejon ulic: Jeziorańskiego, Krajewskiego oraz Dymińskiej i rozpoczną się na początku kwietnia. Powierzchnia przebudowywanego w I etapie podwórka to ok 6800 m2.

 • Artykuł

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza, że 1 kwietnia 2023 r. uruchomiony zostanie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji w roku 2023 r. polegających na: likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości w ramach uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących...

 • Artykuł

  Uprzejmie informujemy, iż w piątek, 31 marca 2023 r. będą prowadzone prace techniczne w Rejestrze Dowodów Osobistych. W związku z powyższym załatwianie spraw z zakresu dowodów osobistych oraz nadawania numeru PESEL ze statusem UKR w tym dniu będzie odbywało się do godz. 13.30. Za utrudnienia przepraszamy. Повідомляємо, що 31 березня 2023 року (П'ятниця) в Реєстрі PESEL будуть проводитися технічні роботи. У зв’язку з цим вирішення питань щодо присвоєння номеру PESEL зі статусом UKR цього...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy szerzej otwiera się na współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. Wprowadzamy w życie projekt pod wspólną nazwą Żoliborska Strefa Przedsiębiorczych, w ramach którego zaplanowaliśmy szereg działań na rzecz wspierania żoliborskich przedsiębiorców i przedsiębiorczych inicjatyw.

 • Artykuł

  Od 30 marca do 2 kwietnia w stołecznym Kinie Elektronik oraz Warszawskiej Szkole Filmowej odbywać się będzie jedenasta edycja Script Fiesty – jedynego w Polsce i jednego z największych w tej części Europy festiwalu scenarzystów. Wszyscy miłośnicy kina będą mieli okazję bezpłatnie wziąć udział w projekcjach filmów, warsztatach, panelach dyskusyjnych, a także spotkaniach z uznanymi scenarzystami z Polski i ze świata.

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328 Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały zmieniającej Komisji Rewizyjnej nr 28/29/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego ds. kontroli „Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w zakresie realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi na usługi związane z...

 • Artykuł

  Przez najbliższe trzy tygodnie w województwie mazowieckim będzie trwała akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Mieszkańcy Warszawy powinni zachować ostrożność podczas wyprowadzania zwierząt. Od 25 marca do 16 kwietnia 2023 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii i Powiatowi Lekarze Weterynarii przeprowadzą akcję szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie wykładana ręcznie oraz zrzucana z samolotów na lasy, pola i łąki. Zrzuty nie obejmą...

 • Artykuł

  Tradycyjnie 2 maja będziemy świętować Dzień Flagi na sportowo. Wydarzenie odbędzie się w Parku Kępa Potocka. Biegacze od 16-ego roku życia mają do wyboru trasę na 5 lub 10 km. Dzieci wystartują w biegu na 100 m. Trasy biegów są wytyczone bezpiecznymi alejkami parkowymi. Wszyscy uczestnicy otrzymają wyjątkowe medale okolicznościowe, nawiązujące do Święta Flagi. Poza biegami przewidziane są dodatkowej atrakcje, m.in. strefy zabawy dla dzieci. Wydarzenie odbywa się w duchu patriotyzmu oraz...

 • Artykuł

  Kolejny turniej szachowy dla seniorów już za nami.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  W sobotę, 1 kwietnia 2023 r. serdecznie zapraszamy na kulinarne wydarzenie „Gotuj z Kuroniem na Żoliborzu”, którego tematem przewodnim będą Święta Wielkanocne. Wraz z Jakubem Kuroniem będziemy gotować i oczywiście degustować najlepsze świąteczne potrawy. Wszystko jest całkowicie bezpłatne!

 • Artykuł

  W Bibliotece Publicznej na Żoliborzu można już korzystać z nowej pętli indukcyjnej. Urządzenia są dostępne w każdej placówce bibliotecznej przy okienku oznaczonym piktogramem pętli indukcyjnej i działają w obrębie danego stanowiska.

 • Artykuł

  Wykaz NR 21/2023 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę. Adres nieruchomości Warszawa, ul. Elbląska/Krasińskiego Oznaczenie nieruchomości ...

 • Artykuł

  Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 18 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016 Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję XVI Sesję Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się dnia 28 marca 2023 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III...

 • Artykuł

  Porządek obrad Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego i Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 29 marca 2023 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala nr 328 Porządek obrad: Przyjęcie porządku obrad. Kładka łącząca teren Cytadeli Warszawskiej z Żoliborzem – prezentacja projektu, kwestie związane z wpływem inwestycji na otoczenie, dyskusja Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego Adam...

 • Artykuł

  Poradna Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Warszawie, ul. Alojzego Felińskiego 15 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r....

 • Artykuł

  Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zapraszają na koncert Lwowskiego Narodowego Chóru Męskiego "Dudaryk", który odbędzie się 22 marca o godz. 19:00 w Kinie Elektronik

 • Artykuł

  Oświadczenie Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie Pawilonu Kulturalnego W nawiązaniu do pojawiających się w internecie publikacji dotyczących przyszłości Pawilonu Kulturalnego, informujemy, że Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zamierza pozostać przy społeczno-kulturalnym charakterze prowadzonej w nim działalności. Lokal ten ma nadal odgrywać ważną funkcję społeczną, kulturalną i sprzyjać lokalnej integracji. W tej chwili Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy pracuje...

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 23 marca 2023 r. (czwartek) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328 Przyjęcie porządku obrad. Podsumowanie wprowadzonej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Budżetu /-/ Joanna Tucholska Zaproszeni goście: Pan Paweł Michalec –...

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 20 marca 2023 r. (poniedziałek) Godz. 17:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328 Otwarcie komisji. Przyjęcie porządku obrad. Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy - prezentacja instytucji. Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy - dyskusja o możliwych polach współpracy. Sprawy różne. Zakończenie posiedzenia. Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i...

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do oddania w dzierżawę.