Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

 • Artykuł

  Sąsiedzkie ogródki, pikniki, murale i potańcówki... 10 lat inicjatywy lokalnej w Warszawie to blisko 400 projektów zrealizowanych dzięki partnerskiej współpracy mieszkańców i urzędu. Wnioski o wsparcie w organizacji działań można składać w dowolnym momencie.

 • Artykuł

  Informujemy, że 17 kwietnia zakończyła się umowa na dzierżawę Pawilonu Kulturalnego wraz z gruntem przy ul. Sady Żoliborskie 4 w Warszawie. W czwartek, 20 kwietnia zaplanowane było spotkanie dzierżawczyni z pracownikami Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i przekazanie obiektu. Czynności związane z odebraniem Pawilonu Kulturalnego nie doszły jednak skutku, gdyż dzierżawczyni nie wydała zajmowanego dotychczas lokalu. W tej sytuacji nie jest możliwe w...

 • Artykuł

  Warszawa, 19 kwietnia 2023 r. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nr 92/XX/2016 z dnia 18 maja 2016 r. z późn. zm., zwołuję: XIV Sesję Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st....

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 26 kwietnia 2023 r. (środa) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, sala 328. Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie skargi z dnia 3 stycznia 2023 r. na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji /-/ Anna Świeżawska Zaproszeni goście: Pan Paweł Michalec –...

 • Artykuł

  W najbliższy czwartek, 20 kwietnia zapraszamy przedsiębiorców na pierwsze z cyklu spotkanie sieciująco-szkoleniowe organizowane w ramach inicjatywy Żoliborska Strefa Przedsiębiorczych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Spotkanie odbędzie się w Forcie Sokolnickiego przy ulicy Czarnieckiego 51, o godz. 17:00.

 • Artykuł

  Jak świętowaliśmy na Żoliborzu? Spacer śladami Aliny Janowskiej rozpoczęliśmy wizytą w sali konferencyjnej Jej imienia, która znajduje się na 3 piętrze w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Po krótkiej części teoretycznej spod budynku urzędu mieszkańcy, burmistrz Paweł Michalec, zastępca burmistrza Agata Marciniak-Różak, radny Wiktor Jasionowski i radna Izabela Rychter ruszyli na spotkanie z historią. Spacerując po Żoliborzu poznaliśmy wiele wspomnień, anegdot i historii Michała...

 • Artykuł

  Dla upamiętnienia 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim w środę, 19 kwietnia, o godz. 12:00, na terenie Warszawy zostaną uruchomione syreny miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności.

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury, Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego oraz Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, sala nr 328. Przyjęcie porządku obrad. Omówienie stanowiska w sprawie wyeksponowania w przestrzeni publicznej zabytkowych pozostałości Pałacyku Królowej Marii Kazimiery Sobieskiej na Marymoncie. Sprawy...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 kwietnia 2023 r. (czwartek) Godz. 18:00 Siedziba Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. Marii Kazimiery 1. Przyjęcie porządku obrad. Omówienie dokumentów przekazanych w sprawie kontroli Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w zakresie realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi na usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi oraz...

 • Artykuł

  Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy we współpracy z Centrum Alzheimera zapraszają opiekunów osób z zespołami otępiennymi w tym szczególnie z chorobą Alzheimera do udziału w kolejnym spotkaniu warsztatowym grupy wsparcia dla opiekunów osób z chorobą Alzhaimera oraz chorujących na inne zespoły otępienne. Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ulicy J. Słowackiego 6/8 w Warszawie (III p. sala nr...

 • Artykuł

  Osiem miejsc, osiem zabytków, osiem historii. W najbliższy weekend, 15-16 kwietnia podczas „Warszawskich Konserwacji 2023”, już po raz 7. odbędą się spacery szlakiem zabytków wyremontowanych dzięki miejskim dotacjom.

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 19 kwietnia 2023 r. (środa) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328 Przyjęcie porządku obrad. Żoliborskie Partnerstwa Lokalne - podsumowanie działań zrealizowanych w 2022 roku, plany Partnerów na nadchodzący rok. Partnerstwo „Marymont-Kaskada” Partnerstwo „Sady Żoliborskie” Partnerstwo „Dla Rudawki i Zatrasia” Partnerstwo „Żoliborz Oficerski” ...

 • Artykuł

  Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zapraszają na "Urodziny Aliny". 16 kwietnia w 100. rocznicę urodzin Aliny Janowskiej spotykamy się na Żoliborzu, by powspominać, porozmawiać, pożoliborzować.

 • Artykuł

  26 kwietnia 2023 r. w godzinach 9.30-13.30 w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Sempołowskiej przy ul. Popiełuszki 5 odbędą się II Żoliborskie Targi Edukacyjne dla uczniów klas VIII. W trakcie targów swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 2023/2024 prezentować będą wszystkie szkoły ponadpodstawowe Dzielnicy Żoliborz. Targi odbędą się w godzinach: 9.30-11.00 Szkoła Podstawowa nr 92 oraz Szkoła Podstawowa nr 391, 11.00-12.15 Szkoła Podstawowa nr 65 oraz...

 • Artykuł

  Szkoła Podstawowa nr 267 oraz Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na projekt muralu, który ozdobi północno-wschodnią ścianę szkoły. Tematyka muralu powinna zawierać treści związane z Parkiem Sady Żoliborskie. Prace należy składać w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail pzaremba@eduwarszawa.pl do 11.05.2023 roku. Złożenie projektu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz szkoły. Zapraszamy wszystkich do udziału! Regulamin konkursu na projekt muralu “Mural na Sadach...

 • Artykuł

  Zgodnie z informacją dotyczącą przyszłości Pawilonu Kulturalnego, którą opublikowaliśmy 15 marca, zamierzamy pozostać przy społeczno-kulturalnym charakterze prowadzonej w nim działalności.

 • Artykuł

  Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego stan drzew należy poddawać systematycznym przeglądom i badaniom. Jednym z takich badań jest ekspertyza dendrologiczna, której zamierzamy poddać wybrane drzewa rosnące na terenie administrowanym przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Proces ten chcemy przeprowadzić z udziałem mieszkańców, którzy będą mogli wskazać nam drzewa, które w ich ocenie powinny zostać przebadane.

 • Artykuł

  W czwartek, 30 marca Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podpisał umowę na modernizację podwórek wokół budynku przy ul. Krajewskiego 2a wraz z infrastrukturą. Prace w I etapie realizowane będą we wschodniej części terenu obejmującego rejon ulic: Jeziorańskiego, Krajewskiego oraz Dymińskiej i rozpoczną się na początku kwietnia. Powierzchnia przebudowywanego w I etapie podwórka to ok 6800 m2.

 • Artykuł

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza, że 1 kwietnia 2023 r. uruchomiony zostanie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji w roku 2023 r. polegających na: likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości w ramach uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących...

 • Artykuł

  Uprzejmie informujemy, iż w piątek, 31 marca 2023 r. będą prowadzone prace techniczne w Rejestrze Dowodów Osobistych. W związku z powyższym załatwianie spraw z zakresu dowodów osobistych oraz nadawania numeru PESEL ze statusem UKR w tym dniu będzie odbywało się do godz. 13.30. Za utrudnienia przepraszamy. Повідомляємо, що 31 березня 2023 року (П'ятниця) в Реєстрі PESEL будуть проводитися технічні роботи. У зв’язку з цим вирішення питань щодо присвоєння номеру PESEL зі статусом UKR цього...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy szerzej otwiera się na współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. Wprowadzamy w życie projekt pod wspólną nazwą Żoliborska Strefa Przedsiębiorczych, w ramach którego zaplanowaliśmy szereg działań na rzecz wspierania żoliborskich przedsiębiorców i przedsiębiorczych inicjatyw.

 • Artykuł

  Od 30 marca do 2 kwietnia w stołecznym Kinie Elektronik oraz Warszawskiej Szkole Filmowej odbywać się będzie jedenasta edycja Script Fiesty – jedynego w Polsce i jednego z największych w tej części Europy festiwalu scenarzystów. Wszyscy miłośnicy kina będą mieli okazję bezpłatnie wziąć udział w projekcjach filmów, warsztatach, panelach dyskusyjnych, a także spotkaniach z uznanymi scenarzystami z Polski i ze świata.

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328 Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały zmieniającej Komisji Rewizyjnej nr 28/29/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego ds. kontroli „Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w zakresie realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi na usługi związane z...

 • Artykuł

  Przez najbliższe trzy tygodnie w województwie mazowieckim będzie trwała akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Mieszkańcy Warszawy powinni zachować ostrożność podczas wyprowadzania zwierząt. Od 25 marca do 16 kwietnia 2023 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii i Powiatowi Lekarze Weterynarii przeprowadzą akcję szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie wykładana ręcznie oraz zrzucana z samolotów na lasy, pola i łąki. Zrzuty nie obejmą...

 • Artykuł

  Tradycyjnie 2 maja będziemy świętować Dzień Flagi na sportowo. Wydarzenie odbędzie się w Parku Kępa Potocka. Biegacze od 16-ego roku życia mają do wyboru trasę na 5 lub 10 km. Dzieci wystartują w biegu na 100 m. Trasy biegów są wytyczone bezpiecznymi alejkami parkowymi. Wszyscy uczestnicy otrzymają wyjątkowe medale okolicznościowe, nawiązujące do Święta Flagi. Poza biegami przewidziane są dodatkowej atrakcje, m.in. strefy zabawy dla dzieci. Wydarzenie odbywa się w duchu patriotyzmu oraz...

 • Artykuł

  Kolejny turniej szachowy dla seniorów już za nami.