Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  W dniu 1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Na Żoliborzu tradycyjnie obchody święta Seniorów odbywają się na przełomie września i października. Z tej okazji Zarząd Dzielnicy i Rada Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Biblioteką przygotowały dla żoliborskich Seniorów ofertę różnych wydarzeń, wystaw, koncertów, konkursów, zajęć sportowych.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899 ze zm.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy serdecznie zapraszają na obchody 55. rocznicy śmierci gen. St. Sosabowskiego. 55 lat temu, dokładnie 24 września 1967 roku pożegnaliśmy Generała.

 • Artykuł

  Porządek Obrad Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury 26 września 2022 r., godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, s. 328 Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy dotyczącej projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2022-2024. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury...