Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

 • Artykuł

  W poniedziałek, 21 listopada w wieku 93 lat odszedł prof. zw. dr hab. Roman Marian Teisseyre ps. "Grom" - starszy strzelec II Obwodu "Żywiciel" Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie „Żmija” - pluton 257.

 • Artykuł

  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Barbary Szydelskiej – wspaniałej artystki, niezwykłej kobiety, wielkiej przyjaciółki dzieci i młodzieży, założycielki oraz pracowni plastycznej na Żoliborzu działającej na IV kolonii WSM od 1965 roku oraz Muzeum Sztuki Dziecka.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 1 grudnia 2022 r., godz. 18:00 s.328 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 1.Przyjęcie porządku obrad. 2.Zatwierdzenie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji. 3.Kontynuacja kontroli Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w zakresie realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi na usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi oraz poprawności konkursów związanych z wynajęciem lokali...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 1 grudnia 2022 r., godz. 18:00 s.328 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 1.Przyjęcie porządku obrad. 2.Zatwierdzenie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji. 3.Kontynuacja kontroli Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w zakresie realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi na usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi oraz poprawności konkursów związanych z wynajęciem...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 30 listopada 2022 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328 1.Przyjęcie porządku obrad. 2.Zaopiniowanie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada – część A. 3.Sprawy różne, wolne wnioski. 4.Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego /- Donata Rapacka -/ Zaproszeni goście: Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy...