Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XLII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 7 Grudnia 2022 r. /środa/ o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz w s. 328 w trybie stacjonarnym. Porządek obrad: ...

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 6 grudnia 2022 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1768/2022 z 29 listopada 2022 r. 3. Zaopiniowanie...

 • Artykuł

  Na terenie Żoliborza bytuje blisko tysiąc kotów wolno żyjących, szacujemy że ok. 30 proc. z nich nie jest jeszcze wykastrowana. W dzielnicy zarejestrowanych jest obecnie 79 społecznych karmicieli kotów, którym regularnie wydajemy worki z karmą suchą oraz puszki z karmą mokrą. Według ich wskazań liczba wolno bytujących kotów na Żoliborzu wynosi 947.

 • Artykuł

  Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na wernisaż prac malarskich, które powstałych w czasie kursu malarstwa dla seniorów. Wernisaż odbędzie się 7 grudnia 2022r. o godz. 14.00 w Czytelni „Pod Sowami” przy ul. Gen. Zajączka 8 w Warszawie. Wystawa prac potrwa do końca grudnia br. Można będzie ją oglądać w godzinach pracy czytelni. Warsztaty malarskie dla seniorów realizowano od 7 września do 16 listopada 2022 r. w Centrum Lokalnym Żoliborz przy ul. Rydygiera 6B w Warszawie. Zajęcia odbywały...