Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

 • Artykuł

  Wspólnie z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej podpisaliśmy list intencyjny dotyczący obustronnej współpracy w zakresie rozwoju piłki nożnej na Mazowszu. Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy reprezentował burmistrz Paweł Michalec, a Mazowiecki ZPN prezes Sławomir Pietrzyk.

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXXV SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 23 lutego 2022 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. ...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 22 lutego 2022 r. godz. 18:00 (wtorek) Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1470/2022 z dnia 8 lutego...

 • Artykuł

  Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie części sportowej imprezy p.n. „VIII Bieg Flagi” w ramach festynu „Majówka pod flagą biało-czerwoną”. Od oferenta oczekujemy realizacji zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania oraz doświadczenia w realizacji podobnych imprez. W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia prosimy o wypełnienie załącznika nr 2 do...

 • Artykuł

  Przystępujemy do prac nad budową nowego Środowiskowego Domu Samopomocy na Żoliborzu. We wtorek, 15 lutego Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podpisał ze zwycięzcą konkursu architektonicznego – spółką EMA STUDIO, umowę na przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.