Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

 • Artykuł

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 3 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w...

 • Artykuł

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Przedszkola nr 446 w Warszawie, ul. A. German 5 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej...

 • Artykuł

  Kolejny rok z rzędu w rejestrze gospodarstw domowych zmniejsza się kolejka oczekujących na mieszkanie na Żoliborzu. Pod koniec 2022 roku w rejestrze znajdowało się już tylko 16 rodzin (w tym jednoosobowych gospodarstw domowych) i był to spadek w porównaniu do 2021 roku o 45 proc. wśród gospodarstw oczekujących na mieszkanie.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  PROJEKT Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 9 lutego 2023 r. godz. 18:00 (czwartek) Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu remontu ul. Przasnyskiej. Podsumowanie wniosków i uwag złożonych do projektu remontu ulicy przez mieszkańców. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Budżetu Joanna Tucholska Zaproszeni goście: Pani...