Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD Komisji Edukacji i Sportu 30 sierpnia 2022 r., godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s. 328 Przyjęcie porządku obrad. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022. Statystyka rekrutacji na rok szkolny 2022/23. Wyzwania stojące przed żoliborską oświatą w roku szkolnym 2022/23. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu /-/ Monika Kurowska Zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 30 sierpnia 2022 r., godz. 17:30 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 sierpnia 2022 r., godz. 18:00 s.328 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały komisji w sprawie treści maila z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie rzekomych nieprawidłowości przy wybieraniu wykonawców przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Omówienie dokumentów przesłanych przez kontrolowanego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD Komisji Ładu Przestrzennego 24 sierpnia 2022 r., godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s. 328 Przyjęcie porządku obrad Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada. Planowana w trybie lex deweloper inwestycja przy ul. Przasnyskiej 6B. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Ładu...

 • Artykuł

  Od 15 sierpnia 2022 r. obowiązują nowe stawki opłat za postój w strefie płatnego parkowania. Wzrosła także opłata dodatkowa, naliczana kierowcom którzy nie zapłacili za parkowanie.