Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

 • Artykuł

  Warszawa, dnia 08.03.2022 r. Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXXVI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 15 marca 2022 r. /wtorek/ o godz. 17.00 w trybie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie...

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze. zm.). Urząd Dzielnicy Żoliborz organizuje dowóz uczniów niepełnosprawnych. Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci niepełnosprawnych mają do wyboru dwie formy dowozu: dowóz zbiorowy organizowany przez gminę lub dowóz indywidualny realizowany przez rodziców/prawnych opiekunów.

 • Artykuł

  Najpotrzebniejsze rzeczy dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Warszawie i potrzebują wsparcia wydawane są w dzielnicach:

 • Artykuł

  Pomagamy walczącej Ukrainie. To dzięki Wam z Warszawy wyjechało już 12 TIR-ów z darami, przygotowujemy kolejne transporty.

 • Artykuł

  Zapraszamy do Dzielnicowego punktu informacji mieszczącego się w budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8.