Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

 • Artykuł

  Wskazówki zegara, zapewne kojarzonego przez Was z frontowej ściany naszego urzędu, zostały oddane na jakiś czas do renowacji. Nie martwcie się jednak. Już niedługo zobaczycie je w nowej odsłonie.

 • Artykuł

  S-A-M Samodzielność-Aktywność-Mobilność to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

 • Artykuł

  Warszawa, dnia 05.07.2023 r. Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XLVII Sesję Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Posiedzenie odbędzie się dnia 12 lipca 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz, w sali nr 328 w trybie stacjonarnym. Porządek obrad: ...

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lipca 2023 r. (wtorek) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328. Przyjęcie porządku obrad Kontrola Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w zakresie realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi na usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi oraz poprawności konkursów związanych z wynajęciem lokali użytkowych – lata 1.01.2018 r. –...

 • Artykuł

  W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski informujemy, że od 1 lipca 2023 r. udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich na terenie dzielnicy Żoliborz odbywać się będzie stacjonarnie w punkcie zlokalizowanym w budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, taka pomoc będzie...