Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury 28 lutego 2022 r. godz. 18:00 Tryb zdalny Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025. Imprezy plenerowe organizowane przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – dyskusja. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji...

 • Artykuł

  11 powalonych drzew, dziesiątki połamanych gałęzi i konarów – takie są skutki wichur na Żoliborzu, które w czwartek i sobotę przeszły nad całą Polską. 6 drzew zostało całkowicie wywróconych lub w wyniku działania wiatru naderwany został system korzeniowy, natomiast w przypadku pozostałych 5 złamaniu uległ pień.

 • Artykuł

  Wspólnie z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej podpisaliśmy list intencyjny dotyczący obustronnej współpracy w zakresie rozwoju piłki nożnej na Mazowszu. Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy reprezentował burmistrz Paweł Michalec, a Mazowiecki ZPN prezes Sławomir Pietrzyk.

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXXV SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 23 lutego 2022 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. ...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 22 lutego 2022 r. godz. 18:00 (wtorek) Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1470/2022 z dnia 8 lutego...