Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  Często zdarza się, że nie wiemy jak pomóc osobom z niepełnosprawnościami. Nie wiemy jak odnaleźć się w sytuacji, kiedy osoba z niepełnosprawnością narządu wzroku potrzebuje wsparcia osoby widzącej. Dlatego Polski Związek Niewidomych (PZN) wydał poradnik „Jak pomagać osobom niewidomym i słabowidzącym”.

 • Artykuł

  Informujemy, że od 1 kwietnia 2022 r. m.st. Warszawa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Program realizowany jest w dwóch modułach – opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I) oraz opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II).

 • Artykuł

  Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy we współpracy z Centrum Alzheimera zapraszają opiekunów osób z zespołami otępiennymi w tym szczególnie z chorobą Alzheimera do udziału w III SPOTKANIU INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM

 • Artykuł

  Ruszają zapisy na szkolenia komputerowe dla Seniorów realizowane w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego 2022 „Senior XXI wieku - kurs obsługi komputera dla mieszkańców w wieku 65+”. Kurs dedykowany jest dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie posługiwania się różnymi urządzeniami technologicznymi, korzystania z usług w sieci i załatwiania spraw urzędowych przez Internet oraz obsługi aplikacji i z zasad bezpieczeństwa w sieci.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 czerwca 2022 r., godz. 18:00 s.301 (mała) w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu kontrolnego ds. „Kontroli realizacji umowy dzierżawy Fortu Sokolnickiego zawartej w dniu 16 kwietnia 2012 r. pomiędzy Urzędem m. st. Warszawy a Konsorcjum Nowy Fort Sokolnickiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie pod...