Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXXIX Sesję Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Posiedzenie odbędzie się dnia 31 sierpnia 2022 r. /środa/ o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz w s. 328 w trybie stacjonarnym. Porządek...

 • Artykuł

  Ankieta ma na celu poznanie potrzeb obywateli Ukrainy, ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także ich planów na przyszłość.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD Komisji Edukacji i Sportu 30 sierpnia 2022 r., godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s. 328 Przyjęcie porządku obrad. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022. Statystyka rekrutacji na rok szkolny 2022/23. Wyzwania stojące przed żoliborską oświatą w roku szkolnym 2022/23. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu /-/ Monika Kurowska Zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 30 sierpnia 2022 r., godz. 17:30 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 sierpnia 2022 r., godz. 18:00 s.328 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały komisji w sprawie treści maila z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie rzekomych nieprawidłowości przy wybieraniu wykonawców przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Omówienie dokumentów przesłanych przez kontrolowanego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz...