Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 13 stycznia 2022 r. (czwartek), godz. 18.00 w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad. Prezentacja wyników konkursu na projekt Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Izabeli. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisj ŁADU PRZESTRZENNEGO /- Donata Rapacka -/ Zaproszeni Goście: Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Pani Renata Kozłowska – Wiceburmistrz Dzielnicy Żoliborz...

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXXIV SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 12 stycznia 2022 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Złożenie ślubowania przez nową...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 stycznia 2022 r., godz. 18:00 (WTOREK) w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad Budowa Centrum Aktywności Lokalnej usytuowanego przy Pl. Grunwaldzkim – lata 2017-2021, oraz zgodności z przeprowadzonymi uprzednio konsultacjami społecznymi – zaopiniowanie sprawozdania z prac Zespołu Kontrolnego. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej...

 • Artykuł

  Od 1 stycznia br. w stolicy obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z ostatnimi zmianami, właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.

 • Artykuł

  Inwestycje w nowoczesne technologie, zwiększanie zaangażowania w projekty on-line, pozyskiwanie środków na projekty rozwijające kompetencje nauczycieli i zainteresowania uczniów – to nieliczne wyzwania, przed którymi stanął w 2021 roku Zarząd Dzielnicy i Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.