Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  Warunki przyjęcia: - wymagane skierowanie od lekarza POZ, psychiatry lub geriatry - rozpoznanie choroby na skierowaniu: otępienie w chorobie Alzheimera otępienie naczyniowe otępienie nieokreślone inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem, dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną epizod maniakalny zaburzenia afektywne dwubiegunowe zaburzenia depresyjne nawracające inne zaburzenia nastroju. Więcej informacji pod numerem tel. 22 633 42 77 lub e-mailem:...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 19 lipca 2022 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Omówienie zadania pt. „Skwer Krasińskiego” w oparciu o przygotowany przez Zarząd Zieleni Warszawskiej (z ogłoszeniem w lipcu) przetarg, na wykonanie robót budowlanych. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Budżetu /- Joanna Tucholska -/ Zaproszeni...

 • Artykuł

  W piątek, 1 lipca po długiej chorobie, w wieku 84 lat zmarł Marek Rapacki, wieloletni redaktor działu zagranicznego i korespondent „Gazety Wyborczej”, działacz opozycji demokratycznej w PRL. Był mocno związany z Żoliborzem i ruchem spółdzielczym w naszej dzielnicy.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 lipca 2022 r., godz. 18:00 s.328 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały komisji w sprawie treści maila z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie rzekomych nieprawidłowości przy wybieraniu wykonawców przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Omówienie dokumentów przesłanych przez kontrolowanego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m....

 • Artykuł

  Ogłoszony w czerwcu przetarg na wykonanie projektu przebudowy ulicy Przasnyskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera, a następnie na ich wykonanie został unieważniony. Złożone przez zainteresowanych wykonawców oferty były wyższe niż środki finansowe zabezpieczone na ten cel przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Trwają obecnie prace nad zwiększeniem budżetu na realizację tego zadania i ogłoszeniem kolejnego przetargu.