Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Żoliborz (Wydział Sportu i Rekreacji) zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia imprezy plenerowej pn. „Potańcówka Międzypokoleniowa” w dniu 4 września 2016 r.

 • Artykuł

  Załączniki:Ogłoszenie o wszczęciu postępowania(data modyfikacji 27-07-2016)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia(data modyfikacji 27-07-2016)załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia(data modyfikacji 27-07-2016)załącznik nr 2 - Formularz oferty(data modyfikacji 27-07-2016)załącznik nr 3 - Dokument dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej(data modyfikacji 27-07-2016)załącznik nr 3a - Oświadczenie z art. 24 ust. 1(data modyfikacji 27-07-2016)załącznik nr 3b - Oświadczenie z...

 • Artykuł

  Załączniki:Ogłoszenie o wszczęciu postępowania(data modyfikacji 26-07-2016)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia(data modyfikacji 26-07-2016)załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia(data modyfikacji 26-07-2016)załącznik nr 2 - Formularz oferty(data modyfikacji 26-07-2016)załącznik nr 3 - Dokument dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej(data modyfikacji 26-07-2016)załącznik nr 3a - Oświadczenie z art. 24 ust. 1(data modyfikacji 26-07-2016)załącznik nr 3b - Oświadczenie z art....

 • Artykuł

  Załączniki:Ogłoszenie o wszczęciu postępowania(data modyfikacji 22-07-2016)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (data modyfikacji 22-07-2016)załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia(data modyfikacji 22-07-2016)załącznik nr 2 - Formularz oferty(data modyfikacji 22-07-2016)załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1(data modyfikacji 22-07-2016)załącznik nr 3a - Oświadczenie z art. 22 ust. 1(data modyfikacji 22-07-2016)załącznik nr 4 - Wykaz zamówień(data modyfikacji...

 • Artykuł

  Załączniki:Ogłoszenie o wszczęciu postępowania(data modyfikacji 21-07-2016)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia(data modyfikacji 21-07-2016)załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia(data modyfikacji 21-07-2016)załącznik nr 2 - Formularz oferty(data modyfikacji 21-07-2016)załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa(data modyfikacji 21-07-2016)załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna wykonania i Odbioru robót(data modyfikacji 21-07-2016)załącznik nr 5 - Przedmiar robót(data modyfikacji...