Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

 • Artykuł

  Ruszamy z II edycją „Wielkich Żoliborskich Życzeń Świątecznych”. W holu Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy stoi nieubrana, świąteczna choinka. Wzorem ubiegłego roku, chcemy przybrać ją życzeniami świątecznymi i noworocznymi od mieszkańców Żoliborza dla... mieszkańców Żoliborza. Każdy, kto chce podzielić się dobrym słowem z naszą lokalną społecznością, może to teraz zrobić za pośrednictwem dzielnicowej choinki.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisja Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 16 grudnia 2021 r., godz. 18:00 (CZWARTEK) Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (Skwer Andrzeja Wajdy). Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego /-/Adam Buława Zaproszeni...

 • Artykuł

  Od 15 listopada Żoliborz jest objęty strefą płatnego parkowania. Przed wjazdem na podwórka administrowane przez ZGN Żoliborz pojawiły się dodatkowe znaki. Również na części ulic postój został ograniczony znakami „zakaz postoju”. Parkowanie w takich miejscach jest dostępne tylko dla Żoliborzan, którzy posiadają abonament mieszkańca SPPN. Parkując tam, należy pamiętać o wyłożeniu dokumentu za szybą pojazdu.

 • Artykuł

  Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert: dla potrzeb Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Przedmiot zamówienia: Udekorowanie choinki zewnętrznej i terenu Centrum Lokalnego Żoliborz wraz z zawieszeniem lampek na metalowym ażurowym ogrodzeniu okalającym obiekt przy ul. Rydygiera 6b. Termin realizacji zamówienia do 15.12.2021r. Kryteria oceny oferty: cena (waga 100%). Inne istotne warunki zamówienia :...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 14 grudnia 2021 r. godz. 18:00 (WTOREK) Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad. Stan wdrażania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, pierwsze uwagi i spostrzeżenia Straży Miejskiej Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Budżetu /-/Joanna Tucholska Zaproszeni goście: Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy – p. Paweł Michalec ...