Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

 • Artykuł

  Lokalizacja studni: Warszawa ul. Hozjusza 2 Użytkownik / Właściciel: Urząd Dzielnicy Żoliborz Rok wybudowania: 1994 Głębokość studni: 258 Przeznaczenie wody: Punkt czerpalny dla ludności Sprawozdania z badań próbek wody z ujecia wody przy ul. Hozjusza 2 Raport z badań nr 39137/LB/2021 Lokalizacja studni: Warszawa ul. Gen.Zajączka 7 Użytkownik / Właściciel: Urząd Dzielnicy Żoliborz Rok wybudowania: 2001 Głębokość studni: 257 Przeznaczenie wody: Punkt czerpalny dla ludności Sprawozdania...

 • Artykuł

  Porządek obrad Posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego - 12-05-2021r.

 • Artykuł

  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 , 01-627 Warszawa-Żoliborz, pok nr 4 (parter) tel. 723 244 581, 22 443 90 73 e-mail: zoliborz.krpa@um.warszawa.pl Skład Komisji: Przewodniczący Wiesław Grzejszczak Członek Katarzyna Górska Członek Weronika Janczewska-Mroczek Członek Mateusz Ciach Posiedzenie Zespołu: poniedziałek godz. 16.00 Dyżury Zespołu: wtorek od 16.00 do 17.30 środa od 17.00 do 18.00 Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji...

 • Artykuł

  Po walce z ciężką chorobą odszedł od nas Jarosław Zieliński. Człowiek kultury, wspaniały varsavianista, autor wielu cennych publikacji o Warszawie. Jako współautor przewodnika po Żoliborzu, otrzymał Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy.

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXVI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 28kwietnia 2021 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym.