Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  Już wkrótce przy ulicy Braci Załuskich wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 267 pojawią się nowe latarnie. Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podpisał umowę na realizację projektu z Budżetu Obywatelskiego 2022, który zakłada doświetlenie trzema latarniami chodnika, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych w okresie jesienno-zimowym.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 21 czerwca 2022 r., godz. 17.30 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1588/2022z dnia 17 maja 2022 r. wraz z autopoprawkami ...

 • Artykuł

  Za nami VIII Mityng Lekkoatletyczny im. Jana Mulaka, który rozegrany został na boiskach Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1. Organizatorem zawodów był Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz.

 • Artykuł

  W czwartek, 9 czerwca w siedzibie Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Wyspiańskiego 6/8 przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Żoliborz, pracownicy ośrodka oraz Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy zorganizowali szkolenie i pokaz dla seniorów z udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. W szkoleniu uczestniczyło 30 seniorów.

 • Artykuł

  W najnowszym raporcie „Gmina na 5!” badającym dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców, Żoliborz drugi raz z rzędu zdobył tytuł „Złotej Gminy na 5!”. Z liczbą punktów 30 uplasowaliśmy się na 6 pozycji rankingu wśród 669 gmin i 18 dzielnic Warszawy biorących udział w badaniu.