Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14 października 2021 r., godz. 17.30 posiedzenie zdalne Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie skargi z dnia 23 sierpnia 2021 r. na działanie Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji /-Anna Świeżawska-/ Osoby zaproszone: Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – p. Paweł Michalec Wiceburmistrz Dzielnicy Żoliborz –...

 • Artykuł

  We wtorek, 28 września w hali sportowej Klubu Sportowego Spójnia-Warszawa przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 2 rozegrany został „Turniej Tenisa Stołowego dla seniorów”. Zawody zorganizowane zostały przez dzielnicowy Wydział Sportu i Rekreacji w ramach Żoliborskich Dni Seniora 2021.

 • Artykuł

  Selektywna zbiórka odpadów komunalnych to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim szereg korzyści. Po pierwsze i najważniejsze – to inwestycja w przyszłość - w ochronę środowiska, w którym żyjemy, gleby i wód gruntowych, dzięki którym możemy żyć lepiej i zdrowo. To mniejsza liczba wysypisk śmieci, ograniczenie emisji trujących gazów i ścieków oraz nadanie drugiego życia wielu odpadom.

 • Artykuł

  Jeszcze do końca przyszłego roku mieszkańcy stolicy mogą zlikwidować przestarzałe piece przy wsparciu finansowym m.st. Warszawy. W tym roku dotacja ze strony miasta może wynieść nawet 90 proc. Właśnie rusza miejska kampania zachęcająca warszawiaków do wymiany „kopciuchów” na bardziej ekologiczne źródło ciepła.

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXXI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 6 października 2021 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. ...