Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  Za nami pierwszy tydzień warszawskiej Akcji „Lato w mieście”, która potrwa do 31 sierpnia 2021 r. Feryjne Placówki Edukacyjne działają przez pięć dni w tygodniu i zapewniają opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w stolicy. Na Żoliborzu dzieci biorą również udział w spotkaniach edukacyjnych dotyczących bezpiecznego zachowania się nad wodą.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa w dniu 6 lipca 2021 r., godz. 17.00 tryb zdalny Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2021 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnia z Uchwałą Nr 1246/21 z dnia 1 lipca 2021 r. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa ...

 • Artykuł

  Od 25.06.2021 r. m.st. Warszawa realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021”, który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:

 • Artykuł

  Od 1 lipca wszyscy właściciele i zarządcy budynków lub lokali mają obowiązek złożyć deklarację o używanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W budynkach wielorodzinnych odpowiada za to zarządzający obiektem, jednak właściciele domów jednorodzinnych będą musieli złożyć deklarację samodzielnie.

 • Artykuł

  W ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego 2021 „Defibrylatory dla Żoliborza – bezpieczny mieszkaniec” w czterech placówkach publicznych na Żoliborzu zamontowane zostały nowe automatyczne defibrylatory AED.