Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

  • Artykuł

    Można już głosować na najlepsze budynki, przestrzenie publiczne i wydarzenia w konkursie o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy. Nasze Centrum Lokalne Żoliborz znalazło się wśród nominowanych w kategorii „Projektowanie przestrzeni publicznych". Głos na CLŻ można oddać na stronie: http://www.um.warszawa.pl/nagrodaarchitektoniczna/

  • Artykuł

    Wprowadź treść...

  • Artykuł

    Jak poprawić dostępność i jakość usług społecznych w Warszawie? Zdrowie, edukacja i otwarcie na społeczną aktywność grup zagrożonych samotnością i wykluczeniem to usługi, z których na co dzień korzystamy w najbliższym sąsiedztwie. Program „Usługi blisko domu na lata 2021-2025” opisuje w jaki sposób chcemy dbać o ich jakość i dostępność. Usługi społeczne to usługi, które są zorientowane na człowieka, przeznaczone do zaspokajania jego życiowych potrzeb. Mają pomagać w realizacji osobistych...

  • Artykuł

    PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Kultury w dniu 24 maja 2021 r., godz. 18:00 (PONIEDZIAŁEK) Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad Azymut wspólna Europa - prezentacja sylwetki Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Przyjęcie projektu stanowiska Rady Dzielnicy w sprawie ogłoszenia roku 2021 na Żoliborzu „Rokiem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego - autora „Konstytucji dla Europy" w 190. rocznicę jej wydania". Zakończenie posiedzenia. Wiceprzewodniczący Komisji Kultury...

  • Artykuł

    PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa w dniu 18 maja 2021 r., godz. 18.00 Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2021 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1156/21 z dnia 11 maja 2021 r. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie...