Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz

 • Artykuł

  2022 roku przyniósł powrót mieszkańców do aktywności sportowej. Po przerwie na Żoliborz wróciły takie wydarzenia jak Bieg Flagi czy Grand Prix w brydżu sportowym. Pojawiły się także nowe imprezy sportowe, w tym Wiosenny i Zimowy Turniej Szachowy dla seniorów, Wielobój Integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami oraz Mikołajki na lodzie i Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla przedszkolaków.

 • Artykuł

  Projekt porządku obrad posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 11 stycznia 2023 r. o godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, sala 328 Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie skargi z dnia 7 listopada 2022 r. na działanie Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji /-/Anna Świeżawska Zaproszeni goście: Pan Paweł Michalec Burmistrz Dzielnicy...

 • Artykuł

  Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 18 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016[1] Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję XV Sesję Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się dnia 10 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej...

 • Artykuł

  Zapraszamy do kontaktowania się z weryfikatorami Urzędu Dzielnicy Żoliborz. Osoby wyznaczone będą do państwa dyspozycji w niżej wymienionych dniach oraz godzinach i postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania w sprawie składania projektów do Budżetu Obywatelskiego.

 • Artykuł

  PROJEKT Porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska w dniu 9 stycznia 2023 r., godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s. 328 Przyjęcie porządku obrad Omówienie realizacji projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park" zrealizowanego przez Zarząd Zieleni Warszawskiej w 2022 r. Prezentacja założeń projektu "Skwer Krasińskiego" oraz warunków realizacji postępowania przetargowego na jego realizację. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. ...