Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

 • Artykuł

  1314 rodzin skorzystało z szeregu rodzaju świadczeń rodzinnych, dodatków osłonowych i zasiłków oferowanych w ramach programów społecznych na Żoliborzu w 2023 roku. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wypłacił mieszkańcom 15 293 świadczenia społeczne w 11 różnych kategoriach. Kwota wszystkich wypłaconych świadczeń społecznych wyniosła łącznie 6 mln 142 zł.

 • Artykuł

  Wsparcie żoliborskich przedsiębiorców – takie było podstawowe założenie projektu Żoliborska Strefa Przedsiębiorczych, który uruchomiliśmy w 2023 roku. Projekt oparty został o 4 kluczowe filary: wsparcie merytoryczne, networking, doradztwo eksperckie, lokalność i sąsiedzkość.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • Artykuł

  35 przeprowadzonych ekspertyz dendrologicznych, 77 zasadzonych nowych drzew i 820 krzewów – to bilans zielonych działań zrealizowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2023 roku. Zadbaliśmy też o pielęgnację istniejących drzew, z których m.in. usuwaliśmy jemiołę, oczyściliśmy budki lęgowe w parkach, skwerach i na zieleńcach. Wyremontowaliśmy również pomieszczenie poboru wody oligoceńskiej przy ul. Gen. Zajączka 7.

 • Artykuł

  Projekt Porządek obrad posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 11 stycznia 2024 r. (czwartek) Godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, s. 328 Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie skargi nr CRSiW 783/2023 na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 396 w Warszawie. Omówienie wniosku o zobowiązanie Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do wszczęcia w trybie natychmiastowym procedury konkursowej na dzierżawę Prochowni Północnej na cele...