Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

 • Artykuł

  Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, czyli takich, które zaistniały przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynikają z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkód w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt...

 • Artykuł

  Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej ma na celu aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań ogólnego wychowania fizycznego i zdrowotnego; tworzenie każdemu warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa sportowego; propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia; wyłonienie szkół reprezentujących Warszawę w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. 2021r. ,poz. 741 t.j.) oraz uchwały Nr LXXIV/1916/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

 • Artykuł

  Wnioski i decyzje dotyczące wycinki drzew i krzewów z terenów administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Gen. Zajączka 26, ul. Krechowiecka (skwer Newerlego), ul. Promyka 31 Wniosek o usunięcie drzewa 06.03.2020 Zdjęcia drzew Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Park Kępa Potocka Wniosek z dnia 30.06.2020 r. Ekspertyza Zdjęcia Decyzja Park Sady Żoliborskie Wniosek z dnia 30.06.2020 r. Zdjęcia ...

 • Artykuł

  W sobotę 25 września odbyła się 14. edycja Biegu Rotmistrza Pileckiego - wydarzenia, które na stałe wpisało się w biegowy kalendarz Żoliborza. W parku Kępa Potocka zebrało się ponad 320 uczestników w różnych kategoriach wiekowych. Najszybszym biegaczem został Maciej Dutkiewicz, który pokonał trasę 5 km w czasie 16:33, w kategorii kobiet zwyciężyła Elżbieta Malanowska, wbiegając na metę z czasem 20:05.