Warszawska Olimpiada Młodzieży

Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej ma na celu: 

  • aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań ogólnego wychowania fizycznego i zdrowotnego; 
  • tworzenie każdemu warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa sportowego; 
  • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia; 
  • wyłonienie szkół reprezentujących Warszawę w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.