Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Często zadawane pytania

Skontaktuj się telefonicznie z Biurem Obsługi Interesanta lub właściwym terenowo administratorem na umówienie terminu protokolarnego przekazania zajmowanego lokalu. Pamiętaj, że lokal musi być opróżniony, umowy na dostawę prądu i gazu rozwiązane (liczniki zdemontowane), a stan techniczny lokalu, który zdajesz powinien być taki jak w momencie jego zasiedlenia. Podczas przejęcia lokalu zostanie sporządzony protokół z określeniem obciążających Cię prac remontowych.

Przy zamianie lub zdaniu lokalu mieszkalnego, zgodnie z zawartą Umową, każdy Najemca zobowiązany jest wyremontować lokal, którego był lokatorem i przywrócić go do stanu pierwotnego. Oceny technicznej remontu dokonuje, podczas odbioru mieszkania, wydelegowany pracownik Działu Technicznego. W przypadku niedopełnienia powyższego warunku, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz zleca prace remontowe lokalu mieszkalnego firmie zewnętrznej na koszt Najemcy.

Informacje dotyczące indywidualnych spraw nie są udostępniane telefonicznie i e-mailowo. Jeśli chcesz dowiedzieć się o stanie konta zajmowanego lokalu:

Zapraszamy do zakładki Dzierżawa

Sprawdź krok po kroku jak ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Skontaktuj się telefonicznie z Biurem Obsługi Interesanta lub właściwym terenowo administratorem.

Do zawarcia umowy będą nam potrzebne następujące dane: karta ewidencyjna (osoby które będą mieszkały, numery PESEL i numery telefonów).

Jeśli skierowanie zostało wydane na lokal mieszkalny będziesz zobowiązany do wpłaty kaucji, której wysokość wyliczy administrator. Jeżeli masz trudną sytuację finansową, możesz ubiegać się o zwolnienie z kaucji lub rozłożenie jej na raty – w tym celu należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Kaucję należy wpłacić na rachunek nr 46 1030 1508 0000 0005 5087 4075.

Po uzgodnieniu wszystkich danych oraz wpłacie kaucji administrator umówi się z Tobą na termin zawarcia umowy najmu, zostanie wtedy spisany protokół określający stan techniczny lokalu oraz otrzymasz klucze do lokalu.