null

Wsparcie osób zadłużonych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mieszkasz w lokalu komunalnym w Warszawie i masz kłopoty z płatnością za czynsz? Zgłoś się do nas i porozmawiaj o swoim zadłużeniu. Zaległości czynszowe możesz nie tylko rozłożyć na raty, ale też odpracować. Jeżeli problemem jest zbyt wysoki czynsz, pomyśl o zamianie lokalu na mniejszy.

Odpracowanie długu

Jedną z form pomocy w wyjściu z problemu zadłużenia oferowaną przez ZGN Żoliborz, skierowaną do osób będących w trudnej sytuacji życiowej, jest możliwość uregulowania zaległości czynszowych w formie świadczenia osobistego. Świadczenie polega na wykonywaniu na rzecz miasta uzgodnionych czynności, takich jak drobne prace porządkowe, remontowe i biurowe. Zasady udzielania pomocy w spłacie zadłużenia poprzez świadczenie wzajemne oraz zakres możliwych prac reguluje Uchwała Nr 232/15 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy z dnia 16 czerwca 2015 r.

Aby skorzystać z możliwości wykonania świadczenia rzeczowego należy zgłosić się do specjalisty ds. windykacji, z którym zostaną ustalone warunki jego wykonania.

Uwaga:

Odpracować można nie tylko własne zadłużenie, ale również zaległości np. członków dalszej rodziny.

Stawka za wykonywanie świadczenia wzajemnego uzależniona jest od rodzaju wykonywanych prac.

Wykonując świadczenia osobiste nie utracisz prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenie jest formą uregulowania zaległego czynszu powyżej 6 miesięcy. Wyłącza się możliwość wykonania świadczenia rzeczowego od osób posiadających zaległości za krótszy okres.

Rozłożenie na raty

Program Restrukturyzacji Zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zgodnie z Uchwałą Nr XIII/295/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r.

​Od 1 lipca 2019 roku można składać wnioski o restrukturyzację zadłużenia w sprawach dotyczących mieszkań komunalnych. Elastycznie dobrane raty – miesięczne czy kwartalne, dogodny okres spłaty sięgający nawet 10 lat oraz możliwość częściowego umorzenia powstałego zadłużenia to nowe propozycje, które pomogą mieszkańcom.

​Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz informuje, że w związku z trwającym na terytorium Polski stanem epidemii, 23 kwietnia 2020 r. Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę Nr XXIX/842/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

​Zgodnie z tą zmianą, w przypadku wystąpienia trudności spowodowanych COVID-19, uniemożliwiających terminowe płacenie należności, lokatorzy, którzy już zawarli umowy o restrukturyzację zadłużenia będą mieli możliwość pozostania w programie pod warunkiem, że w terminie do 2 miesięcy od zakończenia stanu epidemii strony ustalą nowe terminy płatności zarówno zaległych należności z tytułu opłat bieżących jak i z tytułu spłaty zadłużenia.

​Ponadto dla osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o restrukturyzację został wydłużony termin na jego złożenie do dnia 29 czerwca 2021 r.

Załączniki: