Zasady najmu

Więcej informacji

Zasady najmu komunalnych lokali użytkowych regulują postanowienia Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta Miasta st. Warszawy,
z dnia 5 lutego 2020 r. ze zm., w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz Uchwały nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy
z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.

​Lokal użytkowy stanowiący własność m.st. Warszawy można wynająć w drodze konkursu ofert lub przetargu. Po wygranym konkursie najemca podpisuje umowę na okres do 3 lat, a po wygranym przetargu umowę na okres lat 10. W przypadku, gdy lokal dwa razy był w konkursie i na jego najem nie złożono ofert spełniających wymogi konkursu, zostaje on skierowany na listę lokali poza konkursem ofert. Lokale usytuowane w piwnicach i suterenach są umieszczane na takiej liście już po pierwszym nieskutecznym postepowaniu konkursowym.

Załączniki:

Zasady najmu garaży regulują postanowienia Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta Miasta st. Warszawy, z dnia 5 lutego 2020 r. ze zm, w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz Uchwały nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.

Załączniki:

Zasady najmu miejsc postojowych reguluje Uchwała nr 1767/17 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 3 października 2017 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ustaleń w zakresie najmu miejsc postojowych, pozostających w zasobie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Załączniki: