Na Żoliborzu ograniczamy koszenie traw

Jednym z aspektów proekologicznego zarządzania zielenią jest ograniczenie koszenia. Ze względu na zmiany klimatu Zarząd Zieleni m.st. Warszawy kilka lat temu ograniczył koszenie trawników przyulicznych z pięciu do trzech razy w roku. Ograniczane jest koszenie w miejscach, gdzie jest to możliwe, np. na pasach między jezdniami, gdzie trawa jest koszona tylko jeden lub dwa razy w sezonie.

Aby zapewnić jak najlepsze warunki zwierzętom żyjącym w mieście, w parkach i przy ulicach pozostawiane są miejsca, których nie kosimy w sezonie wiosenno-letnim, a kosimy tylko raz – jesienią. W ten sposób pielęgnuje się trawę pod koronami drzew i naturalne łąki miejskie.
Podobnie jak w przypadku zieleni przyulicznej, koszenie w parkach i na skwerach dostosujemy do panujących warunków pogodowych. Nie zamierzamy kosić w czasie upałów, kiedy trawa będzie sucha i wypalona, a wysokość koszenia ustawiona będzie na co najmniej 6 cm. Ze względu na duże nierówności na niektórych terenach może się zdarzyć, że w wybranych miejscach wysokość ta ulegnie obniżeniu.
Prace związane z utrzymaniem zieleni na Żoliborzu staramy się prowadzić w sposób zrównoważony z uwzględnieniem potrzeb różnych grup mieszkańców. Chcemy tworzyć komfortowe miejsca na organizację miejscach pikników rodzinnych i do uprawiania aktywności fizycznej na powietrzu.

 

Należy podkreślić, że nie wszystkie tereny, na których można zaobserwować koszenie trawy, należą do Miasta. Spora powierzchnia gruntów to własność prywatna lub obszary zarządzane przez m.in. spółdzielnie. Wspomniane jednostki kierują się własną polityką utrzymania zieleni. Miasto nie ma wpływu na te działania.