Godziny otwarcia

 1. Urząd Dzielnicy Żoliborz
  ul. Słowackiego 6/8 
  poniedziałek - piątek | godz. 8:00 - 16:00

 2. Stanowiska bezpośredniej obsługi interesantów oraz kasy
  ul. Słowackiego 6/8 
  poniedziałek | godz. 8:00 - 18:00
  wtorek - piątek | godz. 8:00 - 16:00

 3. Stanowiska Paszportowe:
  poniedziałek | 10:00 - 17:30
  wtorek - piątek | 8:00 - 15:30

 4. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  ul. Dembińskiego 3
  01-644 Warszawa
  tel.: 22 569 28 00, fax: 22 833 64 24
  e-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl 

 5. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
  tel.: 22 390 36 00

Telefony

 1. Informacja Urzędu Dzielnicy
  tel. .22 443 90 00

 2. Wydziału Obsługi Mieszkańców
  tel. 22 443 90 00

 3. Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
  tel. 22 443 89 23
  tel. 22 443 89 24

 4. Infolinia paszportowa
  tel. 22 695 73 88