Godziny otwarcia

 1. Urząd Dzielnicy Żoliborz
  ul. Słowackiego 6/8 
  poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00

 2. Sala obsługi mieszkańców oraz kasy:
  poniedziałek 8:00 -18:00
  od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00

 3. Terenowy Punkt Paszportowy:
  w poniedziałki od 10.00 do 17.30
  od wtorku do piątku od 8.00 do 15.30

Telefony

 1. Informacja Urzędu Dzielnicy
  tel. 22 443 90 00

 2. Wydziału Obsługi Mieszkańców
  tel. 22 443 90 00

 3. Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
  tel. 22 443 89 23
  tel. 22 443 89 24

 4. Infolinia paszportowa
  tel. 22 695 73 45