Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz

 

tel.: sekretariat: 22 443 89 02
e-mail: sekretariat.udzoliborz@um.warszawa.pl
ul. Słowackiego 6/8
01-627 Warszawa

Burmistrz przyjmuje interesantów: w poniedziałki w godz. 14:00-16:00
w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 16:00-17:00
po uprzednim zapisaniu w sekretariacie pok. 202

Bezpośredni nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz:

Nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi:

Agata Marciniak-Różak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz

 

tel.: Sekretariat: 22 443 89 05
e-mail: sekretariat.udzoliborz@um.warszawa.pl
ul. Słowackiego 6/8
01-627 Warszawa

Przyjęcia interesantów: w środy w godz. 12:00-15:00
po uprzednim zapisaniu w sekretariacie pok. 205

Bezpośredni nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz:

Współpraca z Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy Żoliborz.

Współpraca z Delegaturą Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa dla Dzielnicy Żoliborz.

Nadzór nad Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Żoliborz.

Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz

 

tel.: sekretariat: 22 443 89 05
e-mail: sekretariat.udzoliborz@um.warszawa.pl
ul. Słowackiego 6/8
01-627 Warszawa

Bezpośredni nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz:

Nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi: